Barnehagens arbeidsmåter

Våre orienteringspunkt

Det er fire sentrale hovedområder (orienteringspunkter) som skal danne grunnlaget for all vår virksomhet. Det vil si at vi sentrer all vår målsetting, planarbeid og daglig tilrettelegging rundt disse fire punktene. 

 

 

Gruppeaktiviteter

Mange barn går i barnehagen i 4-5 år. Det er derfor viktig at vi har en progresjon i det vi holder på med. Barna skal få erfare noe nytt og spennende etter hvert som de blir eldre. Vi har derfor valgt å dele barna i grupper 2-3 dager/ganger i uken hvor en av dagene brukes til turer i nærmiljøet.

I gruppene får barna alderstilpassede aktiviteter og utfordringer med utgangspunkt i tema i årskalenderen. I tillegg vil hver gruppe ha særlige områder de fokuserer på. Arbeidsmåten i gruppa vil være prosjektrettet og ta utgangspunkt i barns interesser.