Barnehagens visjon, mål og satsningsområder

Glimmerstua kulTURbarnehage ligger nært opp til natur- og friluftsbarnehager i det pedagogiske opplegget. For oss dreier kulTUR seg om kulturell tilhørighet, tur i naturen og ikke minst det kule og litt røffe. Vi tror på at kulturell identitet er med på å skape et godt og riktig fundament i et barns liv.

Glimmerstua kulTURbarnehage skal være med å gi barna en sterk tilhørighet til Finnmarks natur og kultur.

En røff og aktiv barnehage er for oss en barnehage som tilbyr fysiske aktiviteter med spenning, fart og artige opplevelser. Vi legger stor vekt på fysisk aktivitet da vi anser barnas motoriske ferdigheter som grunnleggende for barns vekst og utvikling. Fysisk og psykisk helse er videre en vesentlig bakgrunn for vår satsing på natur og kultur.

Filosofi

Den ideelle lekeplassen for barn er fjære, fjellet og skogen. Vanskeligere skal det ikke være - enklere kan det ikke bli!

Visjon

Glimmerstua kulTURbarnehage - i det artige landet mella multebær og mygg. Der naturen er arena for samhold, lek, latter og læring.

Mål

 • Glimmerstua skal være en barnehage med høy kvalitet på det pedagogiske innholdet
 • Naturen skal være en viktig arena for vårt arbeid
 • Vi skal være en lekende læringsarena ved å fokusere på personalets rolle og det fysiske rom

 

Glimmerbarn:

 • er ute i all slags vær
 • tar vare på naturen
 • viser omsorg og hensyn til hverandre
 • er stolte og selvstendige
 • er gode lekekamerater
 • har glimt i øyet
 • er små forskere

Glimmerstua har positive ansatte som:

 • er glade i å være på tur
 • undrer seg - og har kunnskap om natur
 • gir barna trygghet, tillit og omsorg
 • er tålmodige og viser interesse
 • gir jenter og gutter like muligheter for å bli sett og hørt
 • setter leken i høysetet
 • setter humor på dagsorden
 • våger å bryte rutiner