Kort om barnehagen

Glimmerstua kulTURbarnehage eies og drives av Vadsø kommune. Barnehagen ble åpnet i desember 1987, og var en andelsbarnehage drevet av A/L Vadsø barnehager. I 1995 overtok kommunen barnehagen.

KulTURbarnehagen har et utgangspunkt på 36 plasser til barn over tre år og 18 plasser til barn under tre år fordelt på de to basene Multebær og Mygg. Begge basene har barn i alderen 0-6 år.

Barnehagens bygg og uteområde er universelt utformet og tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsnivå.

Bruk av nærområdet

Glimmerstua kulTURbarnehage ligger i indrebyen, nær naturområder, og vi har gode muligheter til å benytte skog, mark og fjære. Vi har faste turplasser, hvor den nærmeste ligger bare 500 meter fra barnehagen. Kråkereiret, en grillhytte som ble satt opp i 2004 er utgangspunktet for flere turer, utforskninger og for utebarnehage. Andre turplasser vi benytter oss av er Sletta, Steinen, Den magiske bilen, Fjæra, Steinhytta og Spøkelseshuset. Underveis kan vi gå over Vandrebekken og Rigmorbrua, og opp Sjokoladebakken.

Våren 2009 startet Foreldreutvalget i Glimmerstua et nærmiljøprosjekt. Målet var å stimulere barn og unge i Vadsø til å ferdes mer ut i naturen og tilrettelegge for fysisk aktivitet for småbarns familier i nærmiljøet. Prosjektet hadde en også en nytteverdi for barnehagen.  Det ble laget en hinderløype på barnehagens område og en merket tursti fra barnehagen og til Steinen. Ved Steinen er det satt opp en gapahuk.

Glimmerstua kulTURbarnehage tar også del i det som skjer i bybildet, ved å delta på ulike kulturarrangement og vi besøker bibliotek og arbeidsplasser.