Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Barnehagen har følgende dokumentasjon for å synliggjøre barnehagens innhold:

 • Profildokument for Vadsøbarnehagene
 • Årsplan
 • Planer for baser og grupper
 • Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn
 • Hjemmeside: https://vadso.kommune.no
 • Glimmerposten
 • Møtereferater
 • Dagstavle – fotoramme
 • Resultat av ståstedsanalysen
   

Plan for pedagogisk dokumentasjon og vurdering

Det skal ifølge den sentrale rammeplanen foregå et systematisk vurderingsarbeid i barnehagen. Hensikt er å skape refleksjon slik at vi kan forbedre vårt arbeid. Det er tre fokusgrupper i evalueringen - først og fremst barna, deretter foreldre og personalet. Enhetsleder har det overordnete ansvaret for all dokumentasjon og vurdering.

Barnehagen har utarbeidet plan for pedagogisk dokumentasjon og intern/ekstern vurdering.