Lomakka barnehage

Lomakka barnehage ble åpnet i 1996. Barnehagen ligger i den østre delen av Vadsø, kalt Ytrebyen. Barnehagen har et stort uteområde og nærhet til fjell og fjære. Vi bruker områdene rundt barnehagen gjennom hele året.

Lomakka barnehage er en flerkulturell barnehage med barn og ansatte fra ulike land, med ulike kulturer og språk. Barnehagen har fokus på språkutvikling og følger Introduksjonsprogrammet for minortetsspråklige førskolebarn.

Lomakka barnehage har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år på hver av dem. Barnehagen arbeider avdelingsvis og i aldersgrupper på tvers av avdelingene.

Rypeveien 3
Postboks 614,
9811 Vadsø

Telefon kontor: 789 42 690

Enhetsleder: Nan-Helen Mikalsen

Åpningstid: kl. 07.30-16.30
Barnehagen kan åpne kl.07.00 ved behov

Avdelinger

Rype og Myrsnipe - Telefon: 789 42 691
Arbeidsleder Rype: Barbro I. Aasen
Pedagogisk leder Myrsnipe: Tove I. Nilsen

Hare og Røyskatt - Telefon: 789 42 693
Pedagogisk leder Hare: Guro. A. Pedersen
Pedagogisk leder Røyskatt: Beryl Wickstrøm