Barnehagens arbeidsmåter

Leken er viktig i barnehagen. Leken stimulerer alle sider ved barnets utvikling som språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk gjennom lek. Alt vi gjør og lærer i barnehagen er preget av lek.

Barnehagen har som mål å skape engasjement, interesse og motivasjon hos barna og tilføre nye erfarninger og opplevelser tilpasset barnas tidligere erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen arbeider med systematisk progresjon tilpasset barnas alder, erfaringer og ferdigheter.

Voksenrollen og læringsmiljøet er to viktige faktorer for barns utvikling i barnehagen. Derfor har vi jevnlig refleksjon og vurdering av disse i personalgruppa.

Barnehagen jobber ofte i aldershomogene barnegrupper på tvers av avdelingene og hver gruppe har sine aktiviteter tilpasset alderen. På denne måten opplever barna en progresjon i barnehagens pedagogiske innhold.

Tyttebærungan
(1-3 år)

Blåbærungan
(3-4 år)

Krøkebærungan
(4-5 år)

Multebærungan
(5-6 år)

Ute på morgenen i barnehagens uteområde.

 

Ute etter lunsj.

 

Ute etter lunsj.

Ute etter lunsj.

Turer rundt barnehagen.

Turer i barnehagens nærmiljø.

Turer i barnehagens nærområde.

Lengre turer innad i kommunen.

Omsorg og trygghet.

Musikk, sang og bevegelse.

Bondegårdsturer.

Skoleforberedende aktiviteter:
Skrivedans og Trampoline.
Besøk på skolen.

Samhandling med andre barn gjennom lek, musikk, sang og bevegelse.

Rollelek.

Rollelek med tema, regellek.

Rollelek over lengre tid, regellek, inkludere andre barn i leken.

 

 

Mitt valg!
Tema 1: Vi vil ha et godt miljø.
Tema 2: Vi arbeider sammen.

Mitt valg!
Tema 3: Vi tar beslutninger.
Tema 4: Vi tar vare på kroppen vår.
Tema 5: Vi tar vare på hverandre.