Kort om Lomakka barnehage

Lomakka barnehage ble åpnet i 1996. Vadsø kommune eier og driver barnehagen. barnehagen ligger i den østre delen av Vadsø, kalt Ytrebyen. Barnehagen har et stort uteområde og nærhet til fjell og fjære. Vi bruker områdene rundt barnehagen gjennom hele året.

Lomakka barnehage er en flerkulturell barnehage med barn og ansatte fra ulike land, med ulike kulturer og språk. Barnehagen har fokus på språkutvikling og følger introduksjonsprogrammet for minoritetsspråklige førskolebarn.

Barnehagen har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år på hver av dem.
Dyresiden: Avdeling Hare og Røyskatt
Fuglesiden: Avdeling Rype og Myrsnipe

I Lomakka barnehage har barna tilhørighet til sin avdeling, og to og to avdelinger samarbeider dett. personalet på hver side kjenner alle barna godt. Barna er også i grupper etter alder på tvers av avdelingene.