Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Planlegging

For å sikre utvikling og progresjon støtter personalet seg mot overordrede planer som rammeplan og årsplan. Vi utarbeider månedsplaner og gruppeplaner som inneholder en oversikt over aktiviteter, fremgangsmåte og mål.

Dokumentasjon

For å synliggjøre det vi jobber med i barnehagen bruker vi bilder og vi skriver oppsummering på tavlene i garderoben. I tillegg skriver vi oppsummering av større prosjekter, vi gir ut månedsbrev som oppsummerer måneden som har vært, og vi skriver oppsummering fra turer vi har vært på. Dette gjør vi for å synliggjøre for foreldre hva vi har gjort.

Vurdering

Personalet vurderer jevnlig det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi drøfter hva vi har arbeidet med og hvorvidt målene er oppnådd. Vurderingen er en viktig del for å sikre videre utvikling og progresjon hos barna.