Maurtua barnehage

Maurtua har 4 avdelinger ; 2 avdelinger for 0 – 3 år og 2 avdelinger 3 – 5 år.
Vi er en egen maurtue – hvor det yrer av liv. Som mauren vi tar godt vare på våre små og har alderdelte grupper hvor vi kan legge til rette for barnas behov i ulike aldre . Vi har unik beliggenhet med nærhet til natur og kultur.

Maurtua barnehage har fokus på å lære barna å sette pris på å være ute, og bruke vår flotte natur året rundt. Vi ønsker å gi barna varierte naturopplevelser for opplevelsens skyld. Vi ønsker også å stimulere til motorisk aktivitet, nysgjerrighet, respekt og omsorg for natur og miljø.

 

Engstien 7
9800 VADSØ

Postadresse:
Postboks 614
9811 VADSØ

Telefon: 78 95 23 61

Åpningstid 07.30 - 16.30

Enhetsleder: Marianne Knutsen

Avdelinger:
Trollstua
Pedagogisk leder Jorunn Persen

Tussebua
Arbeidsleder Silje Ærø

Romlebo
Pedagogisk leder Åsfrid Lind

Knøttebo
Pedagogisk leder Jorid Kalvik