Barnehagens arbeidsmåter

1 ÅRINGEN

Fokuset vårt på det å jobbe med ettåringene motorikk og sansemotorikk. Barnet opplever og erfarer verden gjennom sansene og bevegelsene.

Barna skal få oppleve

· Bevegelsessanger

· Sanseopplevelser

· Morotiske utfordringer på deres nivå i ulendt terreng, både ute og inne.

· Motoriske bevegelser som krype, hoppe og rulle

· Ble kjent med de andre ettåringene på tvers av avdelingene. 

Hva vektlegger vi i jobben med ettåringene:

· Gi barna trygghet – fokus på å bli kjent og trygg i barnehagen

· Faste rutiner og gjentakelser

· Gi rom for hvert enkelt barns behov

· Bli kjent med barnehagehverdagen

2 ÅRINGEN 

Vi vektlegger at barna skal få være på 2 årsgruppa sammen med andre barn i sin aldersgruppe, på tvers av avdelingene. Vi har gruppene fra januar til sommeren. Det er  fokus på språkstimulerende aktiviteter, og varierte inntrykk og uttrykk i tilknytning til det. Vi øker barnas ordforråd og styrker språket, og barnet får høre språk gjennom lek.

Vi blir å jobbe med:

· Rim og regler

· Eventyr – fortelle eventyr med bruk av konkreter. 

· Høytlesning

· Sangleker og sanger

· Bruke ”Snakkepakken”

Målet for aktivitetene er SPRÅK. Det å oppleve språket på ulike måter og i ulike settinger. En viktig del av barnehagens innhold er tidlig og god språkstimulering. Språket gir identitet, og ved hjelp av språket lærer barnet om seg selv og verden rundt. Dette er igjen avgjørende for den videre utviklingen både sosialt, emosjonelt og intellektuelt.

3 ÅRINGENE - Ole Brum gruppa

Sang og bevegelse:

Vi lærer ulike sanger med bevegelse og leker sang leker. Barna får leke inn de ulike begreper som over, under, bak, foran, stor liten, oppe og nede osv. Vi synger og leker inn språket på en morsom måte. Samt at barna blir kjent med eventyr og mange ulike sanger. Vi trener også på artikulasjon gjennom sang. Språktrening med sang.

Dramalek og eventyr:

Vi starter med bukkene bruse med flanellograf på høsten. Etter hvert dramatiserer vi alle eventyrene og barna får opptre for hverandre i gruppa. Barna får etter hvert bruke instrumenter til.  Vi bruker dramalek som arbeidsverktøy.  Skape trygghet i gruppa, og ha det morsomt sammen. 

Geitekillingen som kunne telle til ti. Vi lærer å telle, lærer dyrenavn, vennskap, bli kjent med ulike eventyr og språk stimulering. 

Skinnvotten. Vi lærer rim og regler, teller mer og lærer flere dyrenavn.

Estetiske fag/maling:

Maling på ulike materiell, plastelina, forming, klipping og lignende. Vi maler til ulik musikk, og barna får utfolde seg kreativt med forming. Barna skal få kose seg med forming.

Turning/gym:
Motorisk trening på gulvet. Stupe kråke, rulle, hinke, hoppe, balanse osv.

Vi bruker kroppen vår og turner, balanserer, hinker og kaster ball og lignende.

Lager hinderløype inne. Vi kryper gjennom, vi klatrer over, kryper under, hopper over, går bakerst, foran, osv. På den måten lærer barna preposisjoner, og de lærer det gjennom å bruke kroppen sin og på en morsom måte.

Turer:

Små turer i eget tempo i nærmiljøet. Vi trener på å kle på oss og vi trener på å gå litt lengre.

Avslutning for Ole brum:

Vi bruker mai mnd. til å øve oss på å framføre et av eventyrene vi har holdt på med i høst og vinter. Ole brum gruppa skal opptre for de andre barna i slutten av mai på en fellessamling. 

4-ÅRINGENE - Gårdsgruppa

Gruppa skal besøke Barnengen gård. Der får barna bli kjent med gårdens dyr, være med på foring og stell av dyrene og få ri på hestene.  

I ukene mellom gårdsbesøkene får de bli kjent med ett og ett dyr; hest, hund, katt, sau, gris, ku, høne.  Vi vil lese om dyrene, lage mat av gårdsprodukter, synge og ha formingsaktiviteter og andre aktiviteter.  Vi tar bilder av dyrene vi treffer slik at vi kan snakke om dem senere. 

På høsten foregår innhøsting og da lager vi mat av det som vokser over og under bakken. 

Vi bruker faktalitteratur fra Norges Bondelag: ”Den grønne skogen”. 

Sanger og regler: Per Olsen han hadde en bondegård, Gåtevise, En liten kylling i egget lå, Bæ, ba lille lam, Jeg har en liten hund, Med krøllet hale, Fola, fola Blakken, Pål sine høner,  Reven og rotta og grisen, Det satt to katter

Aktiviteter: Kims lek, Dyrelotto, spill, dramatisering.

De skal også jobbe med «Mitt valg» gjennom hele året. «Mitt valg» er et pedagogisk opplegg som utvikler sosial og emosjonell kompetanse.

5-ÅRINGENE  - Askeladden

Når vi planlegger aktiviteter til Askeladden, tar vi utgangspunkt i de muligheter ulike måneder og årstider gir oss. Samtidig tar også vi utgangspunkt i de muligheter de største barn har. Vi skal arbeide med skoleforberedende aktiviteter, samt aktiviteter som kan være spennende og utfordrende for de største barna. 

Vi skal jobbe med tall, bokstaver og skrivedans. 

Skrivedans er en skrive-forberedende aktiviteter, hvor vi danser og tegner til musikk. Vi bruker 9 gruppedager på denne aktiviteten. 

Vi skal også lære om hvordan vi er i trafikken og trafikksikkerhet.

Vi skal jobbe med vennskap som tema, for å forebygge mobbing i barnehagen. Vi vil bruke «Mitt valg». 

«Mitt valg» er et pedagogisk opplegg som utvikler sosial og emosjonell kompetanse.

Gjennomgående tema  på avdelinga vil være vennskap og sosial kompetanse.