Barnehagens visjon, mål og satsningsområder

Vår visjon er «Maurtua barnehage – mangfold og inkluderende fellesskap. Glade og kreative barn som liker å være ute og bruke naturen».

Maurtua barnehage har fokus på å lære barna å sette pris på å være ute, og bruke vår flotte natur året rundt. Vi ønsker å gi barna varierte naturopplevelser for opplevelsens skyld. Vi ønsker også å stimulere til motorisk aktivitet, nysgjerrighet, respekt og omsorg for natur og miljø. Vi gjennomfører utebarnehage 4 uker i året, og en vinteraktivitetsuke. 

I januar har vi fokus på samisk kultur, som blir avsluttet med markering av Samefolkets dag. 

I februar – mai i år skal vi ha satsningsområde om bærekraftig utvikling. Hovedtema de månedene blir «Hvordan tar vi vare på jorden og det som lever der»

Ulike vinklinger blir 

- Gjennbruk

- Planeten vår – hvordan tar vi vare på den

- Hvordan tar jeg vare på meg selv

- Hva kan jeg gjøre i det daglige

- Naturfag – forsøk