Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Hensikten med dokumentasjon og evaluering er å skape refleksjon for å kunne forbedre vår praksis og være i kontinuerlig utvikling.

Vi bruker avdelingsmøter, personalmøter til faglig og praksisrelatert refleksjon. Månedlig har vi også ledermøter der vi evaluerer og planlegger faglig.

I det daglige har vi dagslapp, månedsbrev, månedsplan og Maurtuaposten.

Alle Vadsøbarnehagene bruker observasjonskjema ALLE MED, for få et helhetlig bilde over hvordan vi best mulig kan tilrettelegge tilbudet for hvert enkelt  barn. Observasjonene tas i forkant av foreldresamtalene slik at vi sammen kan belyse barnets utvikling og trivsel.