Om Vadsøbarnehagene

Vadsøbarnehagene består i dag av 6 kommunale barnehager.

Visjon

Med glede og stolthet skaper vi et rikt og mangfoldig samfunn

Målsetting

Vadsøbarnehagene skal sikre at barna er glade og aktive og kjenner, og er stolte av sitt nærmiljø og sin lokale kultur hvor man verdsetter egen og andres egenart og forskjellighet som en ressurs slik at de har forankring og trygghet til å skape sin egen hverdag og vårt felles samfunn.

Alle Vadsøbarnehagene har sine egne satsingsområder og sin egenart. Samtidig har vi tilgang til de samme ressursene og en felles plattform hvor vi har valgt å sentrere vårt arbeid rundt fire hovedområder.

Utvikling

Vi skal se enkeltbarnet og ha fokus på tidlig innsats.

Barnehagen skal legge til rette for at barna skal utvikle nysgjerrighet og vitebegjær, og ha en progresjon i forhold til opplevelser og aktiviteter som stimulerer til utvikling.

Mangfold

Barnehagen skal ha et ressursperspektiv på mennesker og være en arena hvor det er plass for ulikheter.

Barna skal erfare at deres bakgrunn, historie, kultur og språk er viktig.

Aktivitet

Barna skal ha tilgang til arealer og utstyr til lek og varierte aktiviteter som fremmer glede, gir erfaring, mulighet og mestring.

Barna skal tilbys aktiviteter inne og ute, på turer og være bidragsytere til kulturtilbudene i nærmiljøet