Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2018 er kr 2910,- per måned.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal husholdningen ha en redusert pris.
Fra barnehageåret 2017-2018 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2017-2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner per år.

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Last ned papirskjema her (PDF, 711 kB)

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes:

Vadsø kommune
Postboks 614
9811 Vadsø