Ruija naTUR barnehage

Ruija naTURbarnehage eies og drives av Vadsø kommune og har vært i drift siden 1991.

Barnehagen er en flerkulturell barnehage med både barn og ansatte fra ulike land.
Vi har 4 avdelinger fordelt på to bygg. På Nordpolen har vi to småbarns avdelinger (0-3 år). På Sydpolen har vi to søskenavdelinger (0-6 år). Grunnbemanningen er på 13, hvorav en enhetsleder/styrer.

Barnehagens beliggenhet øverst i Prestelv vest, gir oss gode turmuligheter i nærmiljøet. Vi har lett tilgang til fjell, mark, vann, og skog. På vinteren går Vadsøs fantastiske skiløyper så og si rett utenfor døra vår. Vi har også en fantastisk utsikt mot Varangerfjorden i sør. Barnehagen har en egen "Undreskog", fotballbane og potetland.

Vi er en naTURbarnehage som tilbringer mye tid ute. Felles for små og store er at vi alle har en positiv holdning til det å være ute og bruke naturen som læringsarena gjennom de fire årstidene.

Finnmarksveien 10
9800 VADSØ

Postadresse:
Postboks 614
9811 VADSØ

Telefon: 78 94 24 80

Åpningstid: 07.00 - 16.30 
Enhetsleder/styrer: Thor-Emil Aronsen 

Nestleder: Gøril A. Rushfeldt

Avdelinger

Høstløv - Telefon: 465 08 957 
Pedagogisk leder: Kristine Ingebrigtsen

Solstrålen - Telefon 484 04 834
Pedagogisk leder: Veronica Olsen

Snøfnugg - Telefon: 930 45 697
Pedagogisk leder: Catrine H. Hansen

Gåsungen - Telefon: 922 59 047
Pedagogisk leder: Gøril A. Rushfeldt

FAU-leder - Telefon: 411 04 388
Ina Andrea Pippo - E-post: inaandrea@outlook.com