Barnehagens arbeidsmåter

Barnehagen skal sikre progresjon ved at barna får utfordringer tilpasset alder, erfaring, interesser, kunnskap og ferdigheter. Dette gjøres gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø.

For å få til progresjon i utviklingen for hvert enkelt barn, er det viktig at barnehagens personale har kjennskap til barns utvikling generelt, -men like viktig er det å kjenne hvert enkelt barn. Gjennom et sterkt fokus på progresjon for hvert enkelt barn, skal vi planlegg og tilrettelegge barnehagens innhold