Barnehagens visjon, mål og satsningsområder

Visjon

Varme trygge voksne - skaper utvikling i pakt med naturen gjennom de fire årstidene.

Mål

  • Barna som går i Ruija naTURbarnehage skal møte nære og varme voksne som skaper trygghet for læring og utvikling hos alle.
  • I Ruja naTURbarnehage skal naturen stå sentralt i vårt arbeid med å skape lekbasert læring og utvikling.

Satsningsområder

  • Relasjonene vi etablerer oss voksne imellom og til barna og foreldrene, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i barnehagen. Derfor har vi som satsningsområde å utvikle vår relasjonskompetanse.
     
  • God språkutvikling er avgjørende for lek og sosiale relasjoner i barnehagealderen, men også for lesing, skriving og læring i skolealderen og videre i livet.  Skandinavisk barnehageforskning viser at lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling. Derfor vil vi også ha språkutvikling som satsningsområde.