Kort om barnehagen

Ruija naTURbarnehage eies og drives av Vadsø kommune og har vært i drift siden 1991.

Barnehagen er en flerkulturell barnehage med både barn og ansatte fra ulike land.
Vi har 4 avdelinger fordelt på to bygg. På Nordpolen har vi to småbarns avdelinger (0-3 år). På Sydpolen har vi to søskenavdelinger (0-6 år). Grunnbemanningen er på 13, hvorav en enhetsleder/styrer.

Barnehagens beliggenhet øverst i Prestelv vest, gir oss gode turmuligheter i nærmiljøet. Vi har lett tilgang til fjell, mark, vann og skog. På vinteren går Vadsøs fantastiske skiløyper så og si rett utenfor døra vår. Vi har også en fantastisk utsikt mot Varangerfjorden i sør. Barnehagen har en egen "Undreskog", fotballbane og potetland.

Som en naTURbarnehage har vi et stort fokus på å være ute i naturen, og å ha en positiv holdning til det å være ute og å bruke naturen som en læringsarena gjennom de fire årstidene. Dette betyr at vi drar på mange turer og ekspedisjoner i nærmiljøet

De yngste barna bruker uteområdet i barnehagen samt "lilleskogen" som ligger rett på utsiden av barnehagens område. De eldste barna drar på lengere turer i nærområdet både i skog og mark samt i nabolaget.

For de eldste barna har vi utebarnehage tre ganger i året; vår/sommer, høst og vinter. Utebarnehagen har en varighet på 14 dager pr. gang. Vi har opprettet basecamp med lavvo 1 km nord for barnehagen.

Som en lærende organisasjon står planlegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon og medvirkning som viktig i arbeidet vårt.