Kort om barnehagen

Ruija naTURbarnehage eies og drives av Vadsø kommune og har vært i drift siden 1991.

Barnehagen er en flerkulturell barnehage med både barn og ansatte fra ulike land.
Vi har 4 avdelinger fordelt på to bygg. På Nordpolen har vi to småbarns avdelinger (0-3 år). På Sydpolen har vi to søskenavdelinger (0-6 år). Grunnbemanningen er på 13, hvorav en enhetsleder/styrer.

Barnehagens beliggenhet øverst i Prestelv vest, gir oss gode turmuligheter i nærmiljøet. Vi har lett tilgang til fjell, mark, vann,og skog. På vinteren går Vadsøs fantastiske skiløyper så og si rett utenfor døra vår. Vi har også en fantastisk utsikt mot Varangerfjorden i sør. Barnehagen har en egen "Undreskog", fotballbane og potetland.

Vi er en naTURbarnehage som tilbringer mye tid ute. Felles for små og store er at vi alle har en positiv holdning til det å være ute og bruke naturen som læringsarena gjennom de fire årstidene.

Som naTURbarnehage drar vi mye på turer og ekspedisjoner i nærmiljøet. De yngste barna bruker uteområdet i barnehagen samt "lilleskogen" som ligger rett på utsiden av barnehagens område. De eldste barna drar på lengere turer i nærområdet både i skog og mark samt i nabolaget.

For de eldste barna har vi utebarnehage tre ganger i året, vår/sommer, høst og vinter. Utebarnehagen har en varighet på 14 dager pr. gang. Vi har opprettet basecamp med lavvo 1 km  nord for barnehagen.

Som en lærende organisasjon står planlegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon og medvirkning som viktig i arbeidet vårt.