Skolerute

Skolerute 2018-2019 

August 16. august - planleggingsdag
  17. august - planlegginsdag
  20. august - skolestart  
Oktober 1. oktober - 5. oktober - høstferie 1. oktober - planleggingsdag
     
November 5. november - planleggingsdag  
Desember 21. desember - siste dag før juleferie  
Januar   2. januar - planleggingsdag
  3. januar - første skoledag etter juleferie  
Februar 1. februar - Planleggingsdag Læringsmiljøprosjekt  
  20. februar . 22. februar . vinterferie  
April 12. april - siste skoledag før påske  
  23. april - første skoledag etter påske  
Mai 1. mai - Offentlig fridag (onsdag)
  17. mai . Grunnlovsdag (fredag)
  30. mai - Kirsti Himmelfartsdag
  31. mai - Skolefri (fredag) 31. mai - planleggingsdag (fredag)
Juni 10. juni - 2. pinsedag
  20. juni - siste skoledag før sommerferie  
Div Skolen har i tillegg to planleggingsdager
på elevfrie dager i løpet av skoleåret.
 

 

Skolerute 2019-2020

  Skole/SFO Barnehage
August 15. august - planleggingsdag
  16. august - planlegginsdag
  19. august - skolestart  
September 30. september høstferie 30. september planleggingsdag
     
Oktober 1. oktober - 4. oktober - høstferie  
     
November    
Desember 20. desember - siste dag før juleferie  
Januar 6. januar - første skoledag etter juleferie 2. januar - planleggingsdag
     
Februar 7. februar - Elevfri  
  19. februar . 21. februar . vinterferie  
April 3. april - siste skoledag før påske  
  14. april - første skoledag etter påske  
   
Mai 22. mai - Skolefri 22. mai - planleggingsdag
Juni 18. juni - siste skoledag før sommerferie

 

Skolene planleggingsdager:
15-16. august planleggingsdager.
3. januar planleggingsdag, Fagfornyelsen
7. februar-planleggingsdag, Læringsmiljøsenteret

To resterende planleggingsdager disponerer skolene selv når det er elevfrie dager.

Barnehagene planleggingsdager:
15-16. august
30.september
2. januar
22. mai