Søk barnehageplass

Søknadsfrist ved hovedopptak for neste barnehageår er 1.mars.

Dere kan forvente svar medio april

 

Vadsøbarnehagene har supplerende opptak mellom 1.mai og 31.januar ved ledige plasser.

Barn som fyller ett år senest utgangen av november 2021 blir prioritert.

Svar kan forventes senest 1 måned før ønsket oppstart.

Om å søke barnehageplass

Når du skal søke om plass i barnehage, søke om endret tilbud, bytte av barnehage eller si opp barnehageplassen, må du bruke søknadsportalen.

Søknaden leveres elektronisk. Du får kvittering pr. e-post når søknaden er sendt.

Eventuelle vedlegg som ikke kan lastes opp må sendes til kommunens servicekontor.

Vadsø Kommune
Postboks 614
9811 Vadsø

Får du problemer med registrering av søknadsskjema, ta kontakt med Servicekontoret eller med enhetsleder på den enkelte barnehage.

Viktig å vite før du søker

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Vi oppfordrer til å oppgi minimum tre barnehager du ønsker å prioritere.
  • Tildelt barnehageplass må tas i bruk innen 1 måned.

Opptakskriterier

Opptaket skjer etter følgende prioritert rekkefølge:

  1. Barn med funksjonshemninger i den grad barnet kan ha nytte av opphold i barnehage, jfr. Lov om barnehager § 13 og 19 a.
  2. Barn som etter barnevernsloven §§ 4-4 og 4-12 bør ha plass.
  3. Barn som etter sakkyndig vurdering anbefales plass av lege, PPT, psykolog eller andre sakkyndige.
  4. Sykdom i hjemmet som medfører behov for tilsyn av barna (legeattest vedlegges)

Andre kriterier vil komme i tillegg.

Priser for barnehagene 2022

Priser for barnehagene 2022
Vare Pris pr.mnd Kommentar
Full plass 3 315 kr per mnd Gjelder fra og med 1. januar 2022, til og med 31. juli 2022. Nye priser fra og med 1. August 2022 er 3050.-
50% plass 1 658 per mnd Gjelder fra og med 1. januar 2022, til og med 31. juli 2022. Nye priser fra og med 1. august 2022 er 1525,-
Kost kr 324,- pr. mnd