Kort om Stubben barnehage

Stubben barnehage åpnet høsten 1984, og eies og drives av Vadsø kommune. Barnehagen har 4 avdelinger med et utgangspunkt på to 0-3 års avdelinger og to 3-6 års avdelinger.
Barnehagens beliggenhet gir oss gode turmuligheter. Vi har et lite friområde med et skogbryn, "Lilleskogen" i umiddelbar nærhet. Vi bruker nærområdet, kulturområder og biblioteket aktivt gjennom hele året som en del av det pedagogiske arbeidet.

Vi er en flerkulturell barnehage med et særlig ansvar for formidling av samisk og finsk/kvensk språk og kultur.
Samisk kultur og enkle samiske ord og sanger skal være en gjennomgående del av barnehageåret for alle barn i Stubben barnehage.
Barn som har fått plass i barnehagen på samisk grunnlag vil få muligheter til å styrke sin samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. De ansatte som er samisktalende bruker språket sammen med samiske barn.