Vestre Jakobselv barnehage

Vestre Jakobselv barnehage ligger 18 km fra Vadsø. Barnehagen er i en rolig gate midt i bygda med gangavstand til skolen, basseng, gymsal og besøksgård. I nærområdet ligger fotballbane, ballbinge, skiløyper, elva, skogen og fjæra. Nærmiljøet er en viktig del av barnehagen som vi bruker aktivt i arbeidet med barna.

Vestre Jakobselv er en flerkulturell bygd i den flerkulturelle kommunen Vadsø, med mennesker fra hele verden. Vestre Jakobselv barnehage har i mange år hatt barn og voksne med ulike kulturer og språk i sin bagasje. Tidligere var det norsk, finsk, kvænsk og samisk som var de ulike kulturene som ble gjenspeilet i barnehagen, men i den siste tiden har også barn med foreldre fra andre deler av verden funnet veien hit. Dette skaper et kulturelt mangfold som gjenspeiles i barnehagen.

Barn og voksnes kulturelle bakgrunn skal ivaretas, verdsettes og ses på som en ressurs.

Barnehagen tar del i kulturen i nærmiljøet gjennom besøk på museum, konserter, teater m.m. Samtidig formidler vi tradisjoner gjennom bøker, bilder, internett, sanger, aktiviteter, m.m.

 

Besøksadresse

Lilledalsveien
9802 Vestre Jakobselv

Telefon 78 95 61 56

Postboks 614
9811 Vadsø

Enhetsleder Lill B. Ananiassen

Nestleder/ Pedagogisk leder  Morten Kristiansen

Åpningstider

07.30-16.30 (07.00 ved behov)