Barnehagens pedagogiske praksis

Vestre Jakobselv barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Barnehagen skal være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen. Planleggingen skal være utgangspunkt for refleksjon og utvikling av virksomheten og den skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppa.

 

Planleggingen er basert på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe.

All planleggingen er basert på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre.

 

Barnehagen utarbeider en årsplan som arbeidsdokument som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU). I årsplanen vises hvordan barnehagen arbeider for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Den inneholder også en progresjonsplan for de ulike fagområdene. Progresjonsplanen er utarbeidet av personalet i Vestre Jakobselv barnehage. Denne viser hvilke aktiviteter barnehagen gjør i forhold til de ulike fagområdene og i forhold til de ulike aldersgruppene.

Med utgangspunkt i årsplanen vil det bli laget en halvårsplan. I tillegg lager avdelingene 2-3 ukers plakat i garderoben som forteller mer om hva slags aktiviteter og temaer vi jobber med og datoer for ulike arrangement/aktivteter. På slutten av måneden lages det et månedsbrev hvor det fortelles hva som er gjort og litt om hva som skal jobbes med neste måned.

 

Barn har en iboende trang til læring og skaping, og er nysgjerrige av natur. De spør, undersøker, oppdager, utforsker og undrer seg over ting, hendelser, opplevelser, følelser, det de ser, det de hører, det de selv og andre gjør og alt som skjer rundt dem.

Vi skiller mellom uformelle læringssituasjoner og formelle læringssituasjoner. De uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. De formelle læringssituasjonene er planlagt og ledet av personalet.

I Vestre Jakobselv barnehage deler personalet av sin kunnskap, vi undrer oss sammen med barna, vi støtter og utfordrer barna gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer. Vi legger til rette for at barn skal få utforske og videreutvikle egne ferdigheter ut i fra sitt eget ståsted.

 

 

Tradisjoner

HVA

NÅR

HVORDAN

HVORFOR

Solfest

Januar

Vi lager soler, jobber med farger tilknyttet himmelen, synger sol-sanger, feirer solas tilbakekomst med pølser, solboller og saft.

 

Tradisjoner gir fellesskap som skaper trygghet og gode minner.

 

Alle tradisjoner og arrangementer blir beskrevet mer detaljert i planene våre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samefolkets dag

6. februar

Vi har samling og snakker om samer og deres levesett, ser på bilder, joiker, spiser reinkjøttsuppe, farger det samiske flagget.

Karneval

Februar

Vi kler oss ut, synger sanger, danser, leker, har konkurranser, spiser pølser, slår ”katta i sekken”.

Påske/jul

Før påske/jul

De siste ukene før påske og jul lages påske-/julepynt og vi snakker om hvorfor vi feirer påske/jul.

Vinteraktivitetsdager

April

Tre dager i løpet av en uke har vi aktiviteter i forhold til ski og aking. Vi er ute nesten hele dagen. Aktivitetsdagene avsluttes med premie og diplom.

Overnatting for Førskolegruppa

Mai/juni

Skolestarterne overnatter i barnehagen.

17.mai-markering

Mai

I dagene før 17.mai lages det 17.mai-pynt og det Norske flagget fargelegges. FAU har ansvar for bæring av barnehagens fane på 17.mai.

Solidaritetskafè

Oktober

Salgsutstilling med kafé og loddslag i forbindelse med FN-dagen. Inntektene går til ulike solidaritetsarbeid.

Mørketidsball

November

Barnehagen inviterer barna til ball med mat, musikk, dans og leker.

Finlands selvstendighetsdag

6. desember

De eldste går på skolen og er med på samling der i forbindelse med Finlands selvstendighetsdag. Vi lager finsk matrett i barnehagen, fargelegger det finske flagget og snakker om hvorfor vi markerer denne dagen.

Juleverksted på Toumainengården

Desember

Førskolegruppa drar til byen og er med på juleverksted på Tuomainengården. På samme tur besøker de innvandringsmonumentet i forbindelse med Finlands selvstendighetsdag. De avslutter turen med pizza på Opticom før de tar rutebussen tilbake til barnehagen.

Lucia

13. desember

Luciatog i barnehagen på morgenen med servering av lussekatter, kaffe og saft til foreldre og søsken.

Nissefest

Desember

Vi kler oss ut som små nisser, synger julesanger, spiser nissegrøt og har premie til de som finner mandelen. Kanskje kommer nissen…

Bursdager

På dagen

Flagg henges ut på morgenen. Bursdagsbarnet pyntes med krone. Vi lager fruktsalat m/vaniljekesam og pynter bordene når vi spiser frukt.