Barnehagens visjon, mål og satsingsområder

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE – FØRSTE SKRITT UT I VERDEN – MED LÆRING, MESTRING OG HUMOR I SEKKEN!

 

Dette er vår visjon som vi prøver å oppfylle. I dette legger vi at vi vil gi barna positive opplevelser og gode minner fra barnehagen. Vi vil veilede barna til å bli kompetente og gode mennesker. Vi vil at de skal ta med seg det de har lært og fått til i løpet av tiden i barnehagen på sin reise ut i verden sammen med en 80L sekk med humor på ryggen.

 

Med trygghet, mestring og utfordring skaper vi gode rammer for en helhetlig barndom med trivsel og utvikling. Trygghet og mestring gir trivsel, mens trygghet og utfordring gir utvikling.

 

Vi vil at barn og foreldre skal møte omsorgsfulle, forutsigbare og trygge voksne i barnehagen som gir omsorg, tar barna på alvor, er lekende og anerkjennende.

 

Verdier – lær

 

LYTTE – Vi skal ta oss tid til å høre hva barn, foreldre og kollegaer sier, og vi skal ta de på alvor.

ÆRLIGHET – Vi skal være oppriktig og sannferdig, men samtidig opptre beskyttende.

RESPEKT – Vi skal vise respekt for andres meninger, vi skal vise høflighet, vi skal godta ulikheter og det er lov å være enig om man er uenig.

 

Voksne skaper vennskap

 

Vennskap er viktig for både barn og voksne.

Det å ha en venn og være en venn, er et av våre arbeidsmål for arbeidet med barn i barnehagen. Vennskap er det aller viktigste virkemiddel mot mobbing.

Vi har fokus på å gi barn ulike verktøy slik at de skal kunne mestre å samhandle med andre i ulike situasjoner – de utvikler sin sosiale kompetanse. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Viser til barnehagens handlingsplan mot mobbing ”Voksne skaper vennskap”.

 

EMPATI – kunne se ting fra andres synsvinkel. Sette seg inn i hvordan andre har det.

SAMARBEID – følge regler og beskjeder, hjelpe og dele med andre.

SELVHEVDELSE – å ta kontakt med andre, gi uttrykk for egne meninger, tilegne seg informasjon.

SELVKONTROLL – kontroll på egne følelser knyttet til ulike situasjoner.

Å VISE ANSVAR – vise respekt for andre og ta ansvar for seg selv.