Kort om barnehagen

Vestre Jakobselv er en flerkulturell bygd i den flerkulturelle kommunen Vadsø, med mennesker fra hele verden. Barnehagen har i mange år hatt barn og voksne med ulike kulturer og språk i sin bagasje. Tidligere var det norsk, finsk, kvænsk og samisk som var de ulike kulturene som ble gjenspeilet i barnehagen, men i den siste tiden har også barn med foreldre fra andre deler av verden funnet veien hit. Dette skaper et kulturelt mangfold som gjenspeiles i barnehagen.

Barn og voksne skal vise interesse og respekt for mennesker med ulik kulturbakgrunn og være nysgjerrige på hvor de kommer fra.

Barn og voksnes kulturelle bakgrunn skal ivaretas, verdsettes og ses på som en ressurs.

Barnehagen tar del i kulturen i nærmiljøet gjennom besøk på museum, konserter, teater, festivaler m.m. Samtidig formidler vi tradisjoner gjennom bøker, bilder, internett, sanger, aktiviteter, m.m.

Vestre Jakobselv barnehage åpnet 1.november 1991 som aksjeselskap. Det ble gjort en overtakelse av barnehagen 31.12.96 til Vadsø kommune som i dag eier og driver barnehagen.

Barnehagen har 36 plasser. P.g.a. variable barnekull fra år til år, tilpasses plassene i forhold til etterspørsel.

 

Vestre Jakobselv barnehage ligger i en rolig gate midt i bygda. Vi har gangavstand til skolen der vi bruker basseng, gymsal og skolegården.

I nærområdet ligger også fotballbane, ballbinge, skiløyper, elva, skogen og fjæra. Nærmiljøet er en viktig del av barnehagen som vi bruker aktivt i arbeidet med barna.