Kulturskolen

Vadsø kulturskole Lykkeskapere siden 1983 - Klikk for stort bildeHva: Kulturskolen ble etablert i 1983 og har 7 lærere. Kulturskolen tilbyr 20 fag med tilpasset opplæring. Kulturskolen er et opplæringstilbud innenfor kunst- og kulturfagene. Skolen gir individuelt tilpasset undervisning innenfor musikk, teater og visuell kunst, hovedsakelig med én undervisningsøkt i uka.

Noter, instrumenter og utstyr må eleven selv ha hjemme til øving mellom undervisningstimene. Kulturskolen kan gi råd og veiledning dersom det er aktuelt med kjøp av privat utstyr. Elever som begynner på blåseinstrumenter får tilbud om å leie instrument av skolekorpsene og begynner i aspirantkorpset.

Undervisningssted er i hovedsak i Vadsø kulturskoles lokaler i Oscarsgate 21, Vadsø. Vi underviser også i Vestre Jakobselv ved nok søkere. 

Når: Kulturskolen følger stort sett skoleruta i Vadsø kommune. Eventuelle avvik fra denne blir det gitt tydelig beskjed om. Timeplanen legges i samarbeid med elevene og foresatte. 

Hvem: Kulturskolen har plass til alle og prioriterer søkere etter alder og søknadstidspunkt. Når du er elev i kulturskolen har du ukentlige undervisningstimer i gruppe eller alene, og du deltar på konserter, utstillinger, forestillinger og andre prosjekter.

Hvordan: Søknadsfrist for hovedopptaket er 11. juni og elevene får beskjed om de har fått plass eller står på venteliste i løpet av juni måned. Kulturskolen tar ellers opp elever fortløpende i løpet av skoleåret.

Søknad om opptak til kulturskolen:                         

Søknadsfristen for hovedopptaket for skoleåret 2021/2022 er 11. juni. Søknad sendes inn via Speedadmin (nett) og søkerne får beskjed når søknaden er behandlet og om eleven står på venteliste. 
Ved opptak til kulturskolen vektlegges i første omgang alder og søknadsdato og i tillegg eventuelt elevgruppens sammensetning. Kontingent per 1.1.2021 er kr 1495 per halvår.

Kulturskolens arrangementer

Kulturskole er i første rekke en undervisningsinstitusjon der synliggjøring av skolens og elevenes virksomhet er en viktig del av opplæringen. Elevene deltar regelmessig på konserter, utstillinger, forestillinger og prosjekter. Slike arrangementer kan være både i kulturskolens regi eller i samarbeid med andre lokale aktører.

Skolerute 2020/2021

 

Kulturskolens ansatte

Anja Hætta Bergkvam Kulturskoleleder, messinginstrumenter og korpsdirigent
Anna Rostrup    Klarinett og saxofon
Christoffer Stenhaug Johansen Kordirigent og vokal
Cristina Jorda Langfeldt Visuelle kunstfag og teater
Jan Hofseth  Slagverk, fløyte, tuba og korpsdirigent
Alexander Seipæjærvi Berg Gitar, bass, elevband og Alle Tiders Band
Ken-Roger Halvorsen Sund Piano, pianolek, elevband. Sanggruppe for voksne med spesielle behov.

 

Besøksadresse:
Oscarsgt 21, inngang Vestfløyen

Telefon: 78 94 29 20

Postadresse:
Vadsø kulturskole
Postboks 614

9811 Vadsø

E-post til kulturskolen

Kulturskoleleder: Anja Hætta Bergkvam