Undervisningstilbud 2018/2019

For skoleåret 2018/2019 har Vadsø kulturskole disse undervisningstilbudene.

Barnekor                                              

3.-7. klasse      onsdager 14:00-15:100          Vadsø Kulturhus

I kulturskolens barnekor jobber vi med grunnleggende sangteknikk, notelesning og flerstemt sang. Elevene er med på å velge ut musikken.

New Generation Ungdomskor                

fra 8. klasse       Undervisning i Vadsø

Kulturskolens ungdomskor er et kor for elever i ungdomsskole og videregående der korets medlemmer er med på å velge ut musikken og lage egne arrangementer sammen med dirigenten.

Visuelle kunstfag                                                                                

fra 6 år      Undervisning i Vadsø og Vestre Jakobselv

Kulturskolens tilbud innen billedkunst, maling/tegning og andre visuelle kunstfag har som hovedmålsetting å gi elevene skaperglede og ferdigheter innen en rekke former for kunst (blant annet maling, tegning og skulptur), herunder formidling. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens ståsted, bakgrunn, forutsetning og alder. Undervisningen foregår i grupper på inntil 10 elever.

Vokal                                                                                                   

fra 10 år    Undervisning i Vadsø

Kulturskolen gir opplæring i note- og akkordbasert vokalmusikk. I tillegg til opplæring i vokalteknikk som tar sikte på å utvikle og skåne stemmen, skal eleven gjennom å tilegne seg grunnleggende musikk- og notekunnskap bli en selvstendig musiker og en aktiv part i en samspillgruppe.

Piano                                                                                                                               

fra 8 år     Undervisning i Vadsø

Grunnleggende klassisk pianoopplæring. Eleven blir kjent med klassisk musikk, pop til jazz. Vi kan tilby opplæring innen noter/besifring, akkorder, akkompagnement og improvisasjon. Eleven må ha øvemulighet hjemme.

Gitar, bass                                                                                         

fra 8 år     Undervisning i Vadsø
Elektrisk gitar, akustisk gitar og el-bass der det legges vekt på læring av akkordspill og melodispill innenfor rytmisk musikk. Undervisningen er notebasert. Det legges også vekt på at eleven skal bli selvstendig og få et godt grunnlag for samspill med andre. Eleven må ha eget instrument for egenøving hjemme.

Treblåseinstrumenter: fløyte, klarinett og saxofon                                                    

fra 9 år    Undervisning i Vadsø og Vestre Jakobselv

Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Messingblåseinstrumenter: Trompet, kornett, waldhorn, trombone, baryton og tuba  

fra 8 år   Undervisning i Vadsø og Vestre Jakobselv

Opplæringen på messingblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Slagverk/trommesett                                                        

fra 9 år      Undervisning i Vadsø og Vestre Jakobselv

Kulturskolen gir opplæring på slagverk som er rettet både mot musikkorps/orkester og band. Det gis opplæring på alle typer slagverkinstrumenter, også melodiske instrumenter og trommesett. Elever på slagverk/trommesett bør ha øvemulighet hjemme.

Band

Fra 9 år        Undervisning i Vadsø

Kulturskolens tilbud om opplæring i band og samspill gir eleven veiledning og erfaring i det og spille i lag med andre. Vi tar utgangspunkt i elevens nivå og utvikler egenskapene innen samspill for å øke gleden ved å framføre og spille musikk i lag. Samspill kan foregå i små eller større grupper med alle slags instrumenter, der de vanligste er gitar, bass, trommer, piano/keyboard og sang.

Alle Tiders Band og Sanggruppa                                                                 

For voksne med spesielle behov        torsdag 17:00-20:00     Undervisning i Vadsø

Kulturskolens tilbud for voksne med spesielle behov tar utgangspunkt i Dissimilis-pedagogikken. Alle Tiders Band har fokus på samspill med instrumenter, mens sanggruppa er et lavterskeltilbud med fokus på musikkglede.

Musikkterapi og tilpasset opplæring                                     

Tilbud til barn og unge med spesielle behov    Undervisning i Vadsø og Vestre Jakobselv                

Så langt det er faglig og praktisk mulig, forsøker kulturskolen å gi tilbud til elever med særlig tilpasset opplæringsbehov. Kulturskolens tilbud er i utgangspunktet åpne for alle, men vi ber om at det oppgis i søknaden om eleven har behov for særlige tilpasninger i undervisningsopplegget. Da blir det lettere for skolen å kunne gi et godt tilpassa tilbud. Ta gjerne kontakt med eventuelle spørsmål.