Undervisningstilbud 2018/2019

For skole året 2018/2019 tilbyr Vadsø kulturskole disse kursene.

Film&Foto
8.-10. klasse

Kulturskolen gir opplæring i hvordan lage film og ta fine bilder. Faget tar for seg hele prosessen fra manus til ferdig produkt. Oppstart etter høstferien.

Barnekor
3.-7. klasse

I kulturskolens barnekor jobber vi med grunnleggende sangteknikk, notelesning og flerstemt sang. Elevene er med på å velge ut musikken.

New Generation (Ungdomskor)
fra 8. klasse

Kulturskolens ungdomskor er et kor for elever i ungdomsskole og videregående der korets medlemmer er med på å velge ut musikken og lage egne arrangementer sammen med dirigenten.

Vokal
fra 12 år

Kulturskolen gir opplæring i note- og akkordbasert vokalmusikk. I tillegg til opplæring i vokalteknikk som tar sikte på å utvikle og skåne stemmen, skal eleven gjennom å tilegne seg grunnleggende musikk- og notekunnskap bli en selvstendig musiker og en aktiv part i en samspillgruppe.

Piano
fra 9 år

Grunnleggende klassisk pianoopplæring. Eleven må ha øvemulighet hjemme.

Rytmisk piano
Fra 9 år.

Pianoundervisning rettet mot sjangere utenfor klassisk piano. Alt fra populærmusikk til jazz, med akkorder og improvisasjon.

Gitar/bass
fra 8 år

Grunnleggende gitaropplæring. Eleven må ha eget instrument.

Treblåseinstrumenter: Fløyte, klarinett og saxofon
fra 9 år

Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Messingblåseinstrumenter: Kornett, waldhorn, trombone, baryton og tuba
fra 8 år

Opplæringen på messingblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner, får elevene tilbud om å delta i kulturskolens aspirantkorps.

Slagverk/trommesett
fra 9 år

Kulturskolen gir opplæring på slagverk som er rettet både mot musikkorps/orkester og band. Det gis opplæring på alle typer slagverkinstrumenter, også melodiske instrumenter og trommesett. Elever på slagverk/trommesett bør ha muligheter for å øve hjemme.

Visuelle kunstfag
fra 7 år. Det tas opp maks. 8 elever i hver gruppe.

Kulturskolens tilbud innen billedkunst, maling/tegning og andre visuelle kunstfag har som hovedmålsetting å gi elevene skaperglede og ferdigheter innen en rekke former for kunst (blant annet maling, tegning og skulptur), herunder formidling. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens ståsted, bakgrunn, forutsetning og alder. Undervisningen foregår i grupper.

Alle Tiders Band og Sanggruppa
For voksne med spesielle behov

Kulturskolens tilbud for voksne med spesielle behov tar utgangspunkt i Dissimilis-pedagogikken. Alle Tiders Band har fokus på samspill med instrumenter, mens sanggruppa er et lavterskeltilbud med fokus på musikkglede.

Musikkterapi, maleterapi og tilpasset opplæring
Tilbud til barn og unge med spesielle behov

Så langt det er faglig og praktisk mulig, forsøker kulturskolen å gi tilbud til elever med særlig tilpasset opplæringsbehov. Kulturskolens tilbud er i utgangspunktet åpne for alle, men vi ber om at det oppgis i søknaden om eleven har behov for særlige tilpasninger i undervisningsopplegget. Da blir det lettere for skolen å kunne gi et godt tilpasset tilbud. Ta gjerne kontakt med oss om eventuelle spørsmål.

Sanglek (ved nok påmeldte)
4- og 5-åringer

Dette er kulturskolens tilbud for barn under skolealder. Med fokus på sangleker jobber vi med musikk og motorikk og ikke minst: sangglede.