Undervisningstilbud 2021/2022

For skoleåret 2021/2022 har Vadsø Kulturskole disse undervisningstilbudene.

Band

Fra 4. klasse

Kulturskolens tilbud om opplæring i band og samspill gir eleven veiledning og erfaring i det og spille i lag med andre. Vi tar utgangspunkt i elevens nivå og utvikler egenskapene innen samspill for å øke gleden ved å framføre og spille musikk i lag. Samspill kan foregå i små eller større grupper med alle slags instrumenter, der de vanligste er gitar, bass, trommer, piano/keyboard og sang.

Barnekor

1.-4. klasse

I kulturskolens barnekor jobber vi med grunnleggende sangteknikk, notelesning og flerstemt sang. Elevene er med på å velge ut musikken. Øver i SFO-tiden. Dette er et breddetilbud som kombinerer bevegelse og sang – det er lekbasert. Tilbudet betinger nok påmeldte.

Fløyte

fra 3. klasse

Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Gitar, Bass

fra 3. klasse

Elektrisk gitar, akustisk gitar og el-bass der det legges vekt på læring av akkordspill og melodispill innenfor rytmisk musikk. Undervisningen er gehør- og notebasert. Det legges også vekt på at eleven skal bli selvstendig og få et godt grunnlag for samspill med andre. Eleven må ha eget instrument for egenøving hjemme.

Klarinett og saxofon

fra 3. klasse

Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Piano

fra 1. klasse

Grunnleggende klassisk pianoopplæring. Eleven blir kjent med klassisk musikk, pop til jazz. Vi kan tilby opplæring innen noter/besifring, akkorder, akkompagnement og improvisasjon. Eleven må ha øvemulighet hjemme.

Slagverk/trommesett

fra 2. klasse

Kulturskolen gir opplæring på slagverk som er rettet både mot musikkorps/orkester og band. Det gis opplæring på alle typer slagverkinstrumenter, også melodiske instrumenter og trommesett. Elever på slagverk/trommesett skal ha øvemulighet hjemme.

Teater

fra 1. klasse

Teater i Kulturskolen i Vadsø er tenkt som en opplevelse. Hovedmålet er å stimulere og utvikle kreativiteten gjennom forskjellige teaterteknikker og gjennom lek. Undervisningsformen er gruppearbeid, og gjennom teaterfaget skal vi utvikle verbalspråk og kroppsspråk, konsentrasjonsevne og frem for alt eksperimentere og ha det moro. Oppstart av teatergruppe betinger nok søkere.

Trompet, kornett, waldhorn, trombone, baryton og tuba

fra 3. klasse

Opplæringen på messingblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpset etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Visuelle kunstfag

fra 1. klasse

Kulturskolens tilbud innen billedkunst, maling/tegning og andre visuelle kunstfag har som hovedmålsetting å gi elevene skaperglede og ferdigheter innen en rekke former for kunst (blant annet maling, tegning og skulptur), herunder formidling. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens ståsted, bakgrunn, forutsetning og alder. Undervisningen foregår i grupper fra 6 inntil 10 elever.

Vokal

fra 4. klasse

Kulturskolen gir opplæring i note- og akkordbasert vokalmusikk. I tillegg til opplæring i vokalteknikk, som tar sikte på å utvikle og skåne stemmen, skal eleven gjennom å tilegne seg grunnleggende musikk- og notekunnskap bli en selvstendig musiker og en aktiv part i en samspillgruppe.

Alle Tiders Band og Sanggruppa

For voksne med spesielle behov

Kulturskolens tilbud for voksne med spesielle behov tar utgangspunkt i Dissimilis-pedagogikken. Alle Tiders Band har fokus på samspill med instrumenter, mens sanggruppa er et lavterskeltilbud med fokus på musikkglede.

Tilbud til barn og unge med spesielle behov

Kulturskolen forsøker så langt det er faglig og praktisk mulig å tilpasse opplæringen til alle. Spesielle behov bør oppgis i søknaden.