Undervisningstilbud 2022/2023

For skoleåret 2022/2023 har Vadsø Kulturskole disse undervisningstilbudene.

Band

Fra 4. klasse

Kulturskolens tilbud om opplæring i band og samspill gir eleven veiledning og erfaring i det og spille i lag med andre. Vi tar utgangspunkt i elevens nivå og utvikler egenskapene innen samspill for å øke gleden ved å framføre og spille musikk i lag. Samspill kan foregå i små eller større grupper med alle slags instrumenter, der de vanligste er gitar, bass, trommer, piano/keyboard og sang.

Barnekor                                              

2.- 6. klasse                                                                                                                                                   

I kulturskolens barnekor jobber vi med grunnleggende sangteknikk, notelesning og flerstemt sang. Elevene er med på å velge ut musikken. Forbehold om nok søkere, min 5 stk.

Dans

Fra 5. klasse                                                                                              

Danseundervisningen foregår som gruppetimer hvor elevene arbeider med grunnleggende danseteknikk, bevegelse og musikalitet. Elevene vil få verktøy til å både utøve og skape dans. Kulturskolen er opptatt av å legge til rette for og kontinuerlig arbeide med et trygt og inkluderende miljø med fokus på danseglede og mestring.

Fløyte

fra 3. klasse                                                                                                    

Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Gitar, Bass               

fra 3. klasse                                                                                                                                        

Elektrisk gitar, akustisk gitar og el-bass der det legges vekt på læring av akkordspill og melodispill innenfor rytmisk musikk. Undervisningen er gehør- og notebasert. Det legges også vekt på at eleven skal bli selvstendig og få et godt grunnlag for samspill med andre. Eleven må ha eget instrument for egenøving hjemme.

Klarinett og saxofon   

fra 3. klasse                                                                                                                                        

Opplæringen på treblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpsene i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpsene etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Piano   

fra 1. klasse                                                                                                                                         

Grunnleggende klassisk pianoopplæring. Eleven blir kjent med klassisk musikk, pop til jazz. Vi kan tilby opplæring innen noter/besifring, akkorder, akkompagnement og improvisasjon. Eleven må ha øvemulighet hjemme.

Slagverk/trommesett                                                        

fra 2. klasse                                                                                                    

Kulturskolen gir opplæring på slagverk som er rettet både mot musikkorps/orkester og band. Det gis opplæring på alle typer slagverkinstrumenter, også melodiske instrumenter og trommesett. Elever på slagverk/trommesett skal ha øvemulighet hjemme.

Trompet, kornett, waldhorn, trombone, baryton og tuba  

fra 3. klasse                                                                                                   

Opplæringen på messingblåseinstrumenter foregår i nært samarbeid med skolekorpset i kommunen, og det er vanlig at elevene begynner i skolekorpset etter en tid. Etter kort tid som nybegynner starter eleven i kulturskolens aspirantkorps.

Visuelle kunstfag      

fra 1. klasse                                                                                                    

Kulturskolens tilbud innen billedkunst, maling/tegning og andre visuelle kunstfag har som hovedmålsetting å gi elevene skaperglede og ferdigheter innen en rekke former for kunst (blant annet maling, tegning og skulptur), herunder formidling. Undervisningen tar utgangspunkt i elevens ståsted, bakgrunn, forutsetning og alder. Undervisningen foregår i grupper fra 6 inntil 15 elever.

Vokal 

Fra 4. klasse                                                                                                                                       

Kulturskolen gir opplæring i note- og akkordbasert vokalmusikk. I tillegg til opplæring i vokalteknikk, som tar sikte på å utvikle og skåne stemmen, skal eleven gjennom å tilegne seg grunnleggende musikk- og notekunnskap bli en selvstendig musiker og en aktiv part i en samspillgruppe.

Alle Tiders Band og Sanggruppa                                      

For voksne med spesielle behov                                                                                                  

Kulturskolens tilbud for voksne med spesielle behov tar utgangspunkt i Dissimilis-pedagogikken. Alle Tiders Band har fokus på samspill med instrumenter, mens sanggruppa er et lavterskeltilbud med fokus på musikkglede.

Tilbud til barn og unge med spesielle behov                                          

Kulturskolen forsøker så langt det er faglig og praktisk mulig, å tilpasse opplæringen for alle. Spesielle behov som for eksempel syns- og hørselsvansker, adferdsutfordringer og funksjonsnedsettelser bør oppgis i søknaden.

Ta gjerne kontakt med eventuelle spørsmål: kulturskolen@vadso.kommune.no

Kulturskoleleder Anja Hætta Bergkvam, tlf. 78942920 / 47914613