Barnehage

I kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord er det til sammen 29 barnehager, hvorav 5 er private barnehager og 7 er del av oppvekstsentre.

Velkommen til webseminar med Ingrid Lund 04.01.21.

Invitasjon og påmeldingsinformasjon er sendt til RSK Øst-Finnmarks medlemskommuner ved barnehagemyndighet, barnehageledere/styrer og PPT. Påmeldingsfrist 17.12.20.

 

Velkommen til nytt barnehageår 2020/21.

Her finner dere en oversikt over samlinger i ordningen ReKomp kommende barnehageår. Samlingsplanen ligger også under fanen Samlinger-ReKomp dersom dere ønsker utskrift.

Ser frem til videre samarbeid i det nye barnehageåret!
 

Samlinger i ordningen ReKomp skoleåret 2020-2021

Tid/sted

Tema

Målgruppe

08.09.20

Nettseminar

Pedagogisk analyse og barnehagen som pedagogisk virksomhet

Barnehageansvarlige, styrere/enhetsledere, PPT-ledere

21.10.20

Fysisk samling med forbehold

Barnehagen som lærende organisasjon og utvikling av kollektiv kapasitet

Barnehageansvarlige, styrere/enhetsledere, og PPT-ledere

 

16.11.20

FELLES FAGDAG

Tema og pedagogisk analyse.

St.meld 6 og rammeplan

Alle ansatte

Nov/des.

Veiledning i enhetene

Uke 48, 49, 50

Forberedelse av arbeidet med nye kompetansepakker på tema

 

Barnehageansvarlig, styrere/enhetsledere, gruppeledere, PPT

11.feb. 2021

Nettseminar

Ledelse av barnehageomfattende kompetanseutvikling og den pedagogiske verdikjeden

Barnehageansvarlige, styrere/enhetsledere, PPT-ledere

16.04.21

Fysisk samling med forbehold

Tema bestemmes etter samlinga i februar

Barnehageansvarlige, styrere/enhetsledere, PPT-ledere

Mai

Veiledning i enhetene

Uke 17, 18, 19

Oppfølging av kompetanseutvikling og arbeid med tema-kompetansepakker

 

 

Barnehageansvarlig, styrere/enhetsledere, gruppeledere, PPT

9. juni

Nettseminar

Status og veien videre

Barnehageansvarlige, styrere/enhetsledere, PPT-ledere

 

 

Barnehageåret 2019/20 er nå på hell, og i den anledning vil RSK Øst-Finnmark takke for året som har gått og for godt samarbeid!

Vi ser frem til videre samarbeid om kvalitet og kompetanseutvikling i regionen vår i året som kommer.