Kompetanseløft for spesialpedagogikk

Velkommen til nytt barnehage- og skoleåret 2022/2023

Medlemskommunene i RSK Øst-Finnmark deltar barnehage- og skoleåret 2022/2023 i år to i oppstartsfasen i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Samlet samlingsplanen for ReKomp, DeKomp og kompetanseløftet ligger HER. (PDF, 863 kB) 

Barnehage- og skoleårets første samling er i Kirkenes 08.-09.september.

Ser frem til videre samarbeidet!

Lenke til midlertidig langsiktig plan Kompetanseløftet Troms og Finnmark 2022-2025

Barnehage- og skoleåret 2021/2022

Medlemskommunene i RSK Øst-Finnmark deltok i oppstartsfasen, år èn, i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Her finner du informasjonsbrev fra oppstartsfasen, RSK Øst-Finnmark, barnehage- og skoleåret 2021/2022:

Lenke til midlertidig langsiktig plan Kompetanseløftet Troms og Finnmark 2022-2025

Målet med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er at:

  • alle barn og elever opplever å få et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole.
  • alle barn og unge skal få  mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger.​
  • barnehager, skoler, PP-tjenesten og andre i laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap.
  • det pedagogiske tilbudet må tilpasses slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring. 

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene. De trenger kompetanse til å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert de som har behov for særskilt tilrettelegging. Samtidig er det noen barn og elever som har så store og komplekse behov at det vil være behov for spesialisert kompetanse fra Statped.

Dette innebærer at kommuner, fylkeskommuner og private eiere skal:

  • se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng
  • ha samarbeidskompetanse for å kunne bygge et godt lag rundt barna og elevene
  • ha kompetanse på vanlige utfordringer, men også sammensatte og relativt komplekse utfordringer
  • ha kompetanse til å se når det vil være nødvendig å hente inn spesialisert kompetanse og veiledning fra Statped

Målgruppen er ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene.

Arbeidet med kompetanseløftet må ses i sammenheng med rammeplan for barnehagen og fagfornyelsen i skolen. Barnehagen og skolen må gi barn og elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av barnas forutsetninger (Udir.no).