Nyheter og nyttige lenker

Her finner du en oversikt over nyheter og nyttige lenker.

2021/2022

Nytt til barnehage- og skolestart høst 2021

Kalender Udir

 

08.02.21

Konferanse Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

04.01.21

Webinar med Vegard Meland. Tema: underveisvurderingens tre faser, LK20

Webseminar med Ingrid Lund. Tema: Barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø, med særlig fokus på voksnes bidrag til inkludering»

Velkommen til fagdag

16.11.20 arrangerer RSK Øst-Finnmark og SePU fagdag for alle ansatte i barnehage, skole og PPT i Øst-Finnmark. Dagen er todelt og organisert med parallellsesjoner.

Programmene under er uten hyperkoblinger og lenker, men disse er lagt til og aktivert i utsendt program til deltakerne.

Vi gleder oss og ser frem til en innholdsrik og god fagdag!

 

Linker til medlemskommunenes hjemmeside.

Andre nyttige lenker