Om RSK Øst-Finnmark

RSK Øst-Finnmark- Regionalt samarbeidskontor for kommunene i Øst-Finnmark

RSK Øst-Finnmark er et samarbeidsorgan for barnehage- og skolesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord

Formål

  • Koordinere og jobbe for et regionalt samarbeid om utvikling, kontaktskaping og koordinering av etter- og videreutdanning og utviklingstiltak innenfor skole-/barnehagesektoren i regionen. Her under samordne faglige og økonomiske ressurser innen regionen for skole-/barnehage- utvikling, etter og videreutdanning.
  • Være et bindeledd mellom berørte kommuner, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Høgskolen i Innlandet og SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet, Samisk høgskole og andre når det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid.

Styrets leder:
Kurt Schjølberg, Vadsø kommune

Nestleder:
Arnulf Ingerøyen, Sør-Varanger kommune

Styrerepresentanter:
Kjersti Nymoen, Vardø kommune
Ulf-Tore Alexandersen, Berlevåg kommune
Else-Marie Seim, Tana kommune
Bernt Eirik Sandtrøen, Båtsfjord kommune
Heidi Thrane Johansen, Nesseby kommune
Gunn Åse Paulsen, Utdanningsforbundet Troms og Finnmark

Ledervervet følger funksjon, og dersom noen av medlemmene skifter stilling overtar den som trer inn i stillingen styrefunksjonen i RSK Øst-Finnmark.

Kontaktopplysninger RSK Øst-Finnmark:

Daglig leder Randi Gjevestad Vorren

Rådhusgata5, Vadsø

Tlf: 91700015

E-post: randi.vorren@vadso.kommune.no E-post styreleder: kurt.schjolberg@vadso.kommune.no