Om RSK Øst-Finnmark

RSK Øst-Finnmark- Regionalt samarbeidskontor for kommunene i Øst-Finnmark

RSK Øst-Finnmark er et samarbeidsorgan for barnehage- og skolesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord

Formål

  • Koordinere og jobbe for et regionalt samarbeid om utvikling, kontaktskaping og koordinering av etter- og videreutdanning og utviklingstiltak innenfor skole-/barnehagesektoren i regionen. Her under samordne faglige og økonomiske ressurser innen regionen for skole-/barnehage- utvikling, etter og videreutdanning.
  • Være et bindeledd mellom berørte kommuner, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Høgskolen i Innlandet og SePU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet, Samisk høgskole og andre når det gjelder etter- og videreutdanning og utviklingsarbeid.

Styrets leder:
Kurt Schjølberg, Vadsø kommune

Nestleder:
Arnulf Ingerøyen, Sør-Varanger kommune

Styrerepresentanter:
Børge Martinussen, Vardø kommune
Jørgen H. Jørgensen, Berlevåg kommune
Else-Marie Seim, Tana kommune
Øyvind Hauken, Båtsfjord kommune
Heidi Thrane Johansen, Nesseby kommune

Ledervervet følger funksjon, og dersom noen av medlemmene skifter stilling overtar den som trer inn i stillingen styrefunksjonen i RSK Øst-Finnmark.

 

Kontaktopplysninger RSK Øst-Finnmark:

Daglig leder Randi Gjevestad Vorren

Rådhusgata5, Vadsø

Tlf: 91700015

E-post: randi.vorren@vadso.kommune.no E-post styreleder: kurt.schjolberg@vadso.kommune.no