Skole

I kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Berlevåg og Båtsfjord er det til sammen 22 skoler, hvorav 1 er friskole.

Velkommen til webinar 04.01.21 med Vegard Meland

Invitasjon og påmeldingsinformasjon er sendt til RSK Øst-Finnmarks medlemskommuner ved skoleeiere og skoleledere/rektorer. Påmeldingsfrist 18.12.20.

 

Velkommen til nytt skoleår 2020/21.

Her finner dere en oversikt over samlinger i ordningen DeKomp kommende skoleår. Samlingsplanen ligger også under fanen Samlinger-DeKomp dersom dere ønsker utskrift.

Ser frem til videre samarbeid i det nye skoleåret!

Samlinger i ordningen DeKomp skoleåret 2020-2021

Tid/sted

Tema

Målgruppe

09.09.20

Nettseminar

T2 -kartleggingsundersøkelse

Skoleledere, skoleeiere, PPT-ledere

20.10.20

Fysisk samling med forbehold

Fagfornyelsen

  • Udir sine pakker

 

Skoleledere, skoleeiere, PPT-ledere

 

 

 

16.11.20

FELLES FAGDAG

Fagfornyelsen, læreplan,

-årsplanlegging

- vurdering

- tverrfaglige tema

Alle ansatte

Nov/des.

 

 

 

 

Veiledning i enhetene:

Uke januar og februar 2021

Forberedelse av ny kompetansepakke:

- Relasjonsbasert klasseledelse

- Motivasjon og tro på seg selv

- Spørsmål og interaksjon i klasserommet

Skoleledere, skoleeiere, PPT-leder/veileder, gruppeledere og evt. alle ansatte

 

10. feb. 2021

Nettseminar

Ledelse av kompetanseutvikling i skolen og den pedagogiske verdikjeden.

Skoleledere, skoleeiere, gruppeledere, PPT-ledere

 

15.04.21

Fysisk samling med forbehold

Helhetlig kvalitets- og kompetanseutvikling i og på tvers av enheter. St. Meld 6

Skoleledere, skoleeiere, PPT-ledere

 

Mai

Veiledning i enhetene

Uke 17, 18, 19

Oppfølging av kompetanseutvikling og arbeid med kompetansepakker

Skoleledere, skoleeiere, PPT-leder/veileder, gruppeledere og evt. alle ansatte

 

8. juni

Nettseminar

Status og veien videre

Skoleledere, skoleeiere, PPT-ledere

 

 

Skoleåret 2019/20 er nå på hell, og i den anledning vil RSK Øst-Finnmark takke for godt samarbeid i løpet av året som har gått!

Vi ser frem til videre samarbeid om kvalitet og kompetanseutvikling i regionen vår i året som kommer.