Skolerute skoleåret 2017-2018

Måned Skole/SFO Barnehage
August 16.8 : Planleggingsdag - SFO åpen
  17.8 : Planleggingsdag
  18.8 : Planleggingsdag
Oktober 2.10 : Planleggingsdag
  3.10 : Planleggingsdag  
  4.10 - 6.10 : Høstferie  
Desember 20.12 - 31.1 : Juleferie  
Januar 1.1 : 1. Nyttårsdag
  2.1 : Planleggingsdag
  3.1 : Skolestart   
Februar 21.2 - 23.2 : Vinterferie  
Mars 26.3 - 2.4 : Påskeferie  
April 3.4 : Skolestart  
  30.4 : Planleggingsdag
Mai 1.5 : Off. Høytidsdag
  10.5 : Kr. Himmelfartsdag
  17.5 : Grunnlovdsdag
  20.5 : 1. Pinsedag
  21.5 : 2. Pinsedag
Juni 21.6 : Siste skoledag  

 

2. halvår 2017:  82 elevdager
1. halvår 2018: 108 elevdager