4B

Kontaktlærer: June Johnsen, june.johnsen@vadso.kommune.no