Informasjon om Covid-19/Koronavirus

Koronatelefon og Vaksinetelefonen 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell på hverdager
Du finner mye informasjon om Covid-19 på www.fhi.no 

 Meld deg i vaksinekø her  - Nasjonale og lokale smitteverntiltakInformation in foreign languages

5. - 7. trinn