5C

Kontaktlærer: Ann-Christin Johansen, ann.kristin.johansen@vadso.kommune.no