Vadsø barneskole

Vadsø barneskole

Vadsø barneskole sto ferdig bygd høsten 2015. Da ble tre av byens barneskoler slått sammen til Vadsø barneskole.

Skolen er totalt på 7300 kvm og 200 meter lang. Skolen bruker bare fornybar energi og består av betongkonstruksjoner og trevirke.

Skolen er en 1 - 7 skole med 430 elever og 81 ansatte som er delt i 3 avdelinger. De tre områdene/avdelingene på skolen A, B og C er også er delt inn i fargene turkis, orange og lilla. I område C er det 1. og 2. trinn samt SFO med 110 barn, i område B er det 3. og 4. trinn og i område A holder 5. 6. og 7. trinn til.

 

Om Vadsø barneskole

Skolens organisering

Vadsø barneskole har undervisningsøkter på 60 eller 90 minutter. Dette kan virke lenge, men våre pedagoger er bevisste på å ha flere aktiviteter innenfor samme økt, slik at elevene får naturlige avbrekk. Elevene spiser fra ca kl 11 og så går de ut i matfriminutt.  I tillegg til matfriminutt har elevene to kortere friminutt i løpet av dagen.

Organisering 1. – 4. trinn

08.20 – 09.50      Undervisning

09.50 – 10.05      Friminutt

10.05 – 11.05      Undervisning

11.05 – 11.40      Mat + friminutt

11.40 – 13.10      Undervisning

13.10 – 13.20      Friminutt

13.20 – 14.20.    Undervisning

Organisering 5. – 7. trinn

08.20 – 09.20      Undervisning

09.20 – 09.35      Friminutt

09.35 – 11.05      Undervisning

11.05 – 11.40      Mat + friminutt

11.40 – 13.10      Undervisning

13.10 – 13.20      Friminutt

13.20 – 14.20.    Undervisning

 

Arbeidsplaner og perioder

Elevene får utdelt arbeidsplaner hver 3. uke.

På arbeidsplanen står målene eleven skal jobbe med i inneværende periode. Denne evalueres på slutten av perioden, og sendes hjem slik at foreldre får oversikt over elevenes utvikling. Denne skal underskrives etter evaluering, og sendes tilbake til skolen, der de arkiveres i elevenes perm på klasserommet.

Du finner arbeidsplaner under hver klasse.

SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. – 4. klasse, utenom den obligatoriske skoletiden.

 SFO skal være med på å:

  • Gi barna tilsyn, omsorg og mulighet til lek, aktiviteter og arbeid under pedagogisk ledelse.
  • Utvikle skolen som et lokalt kultursenter i nærmiljøet.
  • Styrke samarbeidet mellom skolen og foreldrene.
  • SFO skal være et sted der barn skal få slappe av og leke fritt med ulike aktiviteter ute og inne.  Barn har behov for fritt å kunne velge aktiviteter ut fra egne interesser. Leken er en viktig del av barnas utvikling, derfor setter vi den i sentrum.

Praktiske opplysninger:

Finner du på siden til Skolefritidsordningen

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene). Dette finner du på skoleruten.

 

Priser for SFO 2019
Plass Pris pr. mnd.
Full plass kr 2 323
½ plass kr 1 218
Kost kr 278

Kost på SFO er inkludert i foreldrebetalingen.

Åpningstider SFO

SFO åpner kl 07.30 og stenger kl. 16.30.

Kan åpne kl 07.00 ved behov.

Behov meldes SFO/skolen minst en uke før.

Skoledagen starter kl 08.20. Personalet ved skolen har inspeksjon ute fra kl. 08.10.

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene). Dette finner du på skoleruten.

SFO har sommerstengt fra og med uke 29 til og med uke 32.

Skoleskyss

Elever på 1. og 2. trinn som bor lengre enn 2 km fra skolen har krav på skoleskyss.  

Elever på 3. og 4. trinn som bor lengre enn 4 km fra skolen har krav på skoleskyss.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for skoleskyss.

Permisjoner

Den nye opplæringsloven med forskift gir ikke kommunen anledning til å gi permisjon utover 10 ukedager i forbindelse m bl.a. ferier. Opplæringsloven beskriver foreldrenes plikt til å undervise barnet ved permisjon.

Skolen har et eget skjema for å søke om permisjon.

Skjema kan du også få ved henvendelse til skolen.

Fossevegen 19
9800 Vadsø

Rektor:
Beate Aronsen - Tlf: 78 94 28 02

Kontor:
Lone Hansen - Tlf: 78 94 28 00 / 78 94 28 01

Fagleder SFO
Arne Leikvoll - Tlf: 78 94 28 04

SFO:
Base 1 Tlf: 406 04810   
Base 2 Tlf: 905 07739     

E-post til skolen