Vadsø barneskole

Vadsø barneskole

Vadsø barneskole sto ferdig bygd høsten 2015. Da ble tre av byens barneskoler slått sammen til Vadsø barneskole.

Skolen er totalt på 7300 kvm og 200 meter lang. Skolen bruker bare fornybar energi og består av betongkonstruksjoner og trevirke..

Skolen er en 1 - 7 skole med 430 elever og 81 ansatte som er delt i 3 avdelinger. De tre områdene/avdelingene på skolen A, B og C er også er delt inn i fargene turkis, orange og lilla. I område C er det 1. og 2. trinn samt SFO med 110 barn, i område B er det 3. og 4. trinn og i område A holder 5. 6. og 7. trinn til.

Om Vadsø barneskole

Skolens organisering

Vadsø barneskole har undervisningsøkter på 60 eller 90 minutter. Dette kan virke lenge, men våre pedagoger er bevisste på å ha flere aktiviteter innenfor samme økt, slik at elevene får naturlige avbrekk. Elevene spiser fra ca kl 11 og så går de ut i matfriminutt.  I tillegg til matfriminutt har elevene to kortere friminutt i løpet av dagen.

Organisering 1. – 4. trinn

08.20 – 09.50      Undervisning

09.50 – 10.05      Friminutt

10.05 – 11.05      Undervisning

11.05 – 11.40      Mat + friminutt

11.40 – 13.10      Undervisning

13.10 – 13.20      Friminutt

13.20 – 14.20.    Undervisning

Organisering 5. – 7. trinn

08.20 – 09.20      Undervisning

09.20 – 09.35      Friminutt

09.35 – 11.05      Undervisning

11.05 – 11.40      Mat + friminutt

11.40 – 13.10      Undervisning

13.10 – 13.20      Friminutt

13.20 – 14.20.    Undervisning

 

Arbeidsplaner og perioder

Elevene får utdelt arbeidsplaner hver 3. uke.

På arbeidsplanen står målene eleven skal jobbe med i inneværende periode. Denne evalueres på slutten av perioden, og sendes hjem slik at foreldre får oversikt over elevenes utvikling. Denne skal underskrives etter evaluering, og sendes tilbake til skolen, der de arkiveres i elevenes perm på klasserommet.

Du finner arbeidsplaner under hver klasse.

SFO

Praktiske opplysninger

Sko tas av i våtgarderoben, og det kan brukes innesko. Skolen er ren sone.

Alt av skotøy og klær bør merkes med navn.

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene). Dette finner du i skoleruten.

SFO har sommerstengt fra og med uke 29 til og med uke 32.

Barn som har halv SFO-plass har 10 timer pr uke. Ved elevfrie dager, jul og påske, har de inntil 3,5 timer pr dag. Det kan ikke samles opp timer for å få fulle dager, det må følge en turnus over en uke.

Faste avtaler/Beskjeder: Når man lager avtaler, for eksempel som å gå hjem alene, må SFO få skriftlig beskjed fra foreldre/foresatte, enten meldebok eller Vigilo.

Dere må selv komme inn å hente barna på SFO. Om barna skal hentes på annen måte må vi ha skriftlig beskjed/fast avtale om det.

Når dere henter barna på SFO må dere si i fra om at barnet er hentet slik at vi får logget dem ut.

Ved ekstraordinære tilfeller, hvor foreldre ikke kan hente barn innen avtalt tid, må vi få beskjed. Vi holder barna på SFO til vi får beskjed fra foreldrene om hva vi skal gjøre.

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene).

Dette finner du på skoleruten.

Åpningstider SFO

SFO åpner kl 07.30 og stenger kl. 16.30.

Kan åpne kl 07.00 ved behov.

Behov meldes SFO/skolen minst en uke før.

Skoledagen starter kl 08.20. Personalet ved skolen har inspeksjon ute fra kl. 08.10.

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene). Dette finner du på skoleruten.

SFO har sommerstengt fra og med uke 29 til og med uke 32.

Skoleskyss

Elever på 1. og 2. trinn som bor lengre enn 2 km fra skolen har krav på skoleskyss.  

Elever på 3. og 4. trinn som bor lengre enn 4 km fra skolen har krav på skoleskyss.

Her finner du elektronisk søknadsskjema for skoleskyss.

Permisjoner

Den nye opplæringsloven med forskift gir ikke kommunen anledning til å gi permisjon utover 10 ukedager i forbindelse m bl.a. ferier. Opplæringsloven beskriver foreldrenes plikt til å undervise barnet ved permisjon.

Skolen har et eget skjema for å søke om permisjon.

Skjema kan du også få ved henvendelse til skolen.

Fossevegen 19
9800 Vadsø

Rektor:
Beate Aronsen - Tlf: 78 94 28 02

Kontor:
Lone Hansen - Tlf: 78 94 28 00 / 78 94 28 01

Fagleder SFO
Arne Leikvoll - Tlf: 78 94 28 04

SFO:
Base 1 Tlf: 406 04810   
Base 2 Tlf: 905 07739     

E-post til skolen