Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. – 4. klasse, utenom den obligatoriske skoletiden.

På Vadsø Barneskole SFO skal alle små og store glede seg til å gå hver dag

SFO skal være med på å:

  • Gi barna tilsyn, omsorg og mulighet til lek, aktiviteter og arbeid under pedagogisk ledelse.
  • Utvikle skolen som et lokalt kultursenter i nærmiljøet.
  • Styrke samarbeidet mellom skolen og foreldrene.
  • SFO skal være et sted der barn skal få slappe av og leke fritt med ulike aktiviteter ute og inne. Barn har behov for fritt å kunne velge aktiviteter ut fra egne interesser. Leken er en viktig del av barnas utvikling, derfor setter vi den i sentrum.

Hva tilbyr vi

Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Det er SFO-leder og/eller rektor som behandler søknadene. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage.

SFO skal:

  • være et trygt sted å oppholde seg for barna utover skoletiden
  • gi barna omsorg og tilsyn
  • legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
  • være tilpasset barnas og foreldrenes behov

Praktiske opplysninger

Sko tas av i våtgarderoben, og det kan brukes innesko. Skolen er ren sone.

Alt av skotøy og klær bør merkes med navn.

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene). Dette finner du i skoleruten.

SFO har sommerstengt fra og med uke 29 til og med uke 32.

Barn som har halv SFO-plass har 10 timer pr uke. Ved elevfrie dager, jul og påske, har de inntil 3,5 timer pr dag. Det kan ikke samles opp timer for å få fulle dager, det må følge en turnus over en uke.

Faste avtaler/Beskjeder: Når man lager avtaler, for eksempel som å gå hjem alene, må SFO få skriftlig beskjed fra foreldre/foresatte, enten meldebok eller Vigilo.

Dere må selv komme inn å hente barna på SFO. Om barna skal hentes på annen måte må vi ha skriftlig beskjed/fast avtale om det.

Når dere henter barna på SFO må dere si i fra om at barnet er hentet slik at vi får logget dem ut.

Ved ekstraordinære tilfeller, hvor foreldre ikke kan hente barn innen avtalt tid, må vi få beskjed. Vi holder barna på SFO til vi får beskjed fra foreldrene om hva vi skal gjøre.

Slik søker du

Du kan søke om SFO-plass via Visma Flyt (krever pålogging).

Endre eller si opp plassen

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging).

Oppstart

Hovedopptak er 1. mai.

Overgang barnehage/SFO: Skolestarterne har plass i barnehagen til 15. august med SFO oppstart 16. august.

Hva koster det?

Priser for SFO 2019
Plass Pris pr. mnd.
Full plass kr 2 323
½ plass kr 1 218
Kost kr 278

Kost er inkludert i prisen for SFO og  består av enkel matservering. 

Redusert foreldrebetaling

Etter vedtak i kommunestyret skal ingen husholdninger i Vadsø betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en full SFO plass. Redusert foreldrebetaling vil gjelde alle husholdninger som har en inntekt lavere en 414.000,- 

Søk om redusert foreldrebetaling her

Vedtekter og SFO-plan

 

 

SFO-plan (PDF, 540 kB)

Fossevegen 19
9800 Vadsø

Telefonnummer til SFO - Vadsø barneskole

Fagleder SFO:
Arne Leikvoll
Telefon: 78 94 28 04

Base 1:
Anita Jakobsen
Telefon: 406 04810

Base 2
Telefon: 905 07739
Vidar Isaksen

Kontor:
Lone Hansen
Telefon: 78 94 28 00 / 78 94 28 01

Epost til  Vadsø barneskole

 

Åpningstider

Man-Fre: (07.00) 07.30 - 16.30

 

Dagsrytme:   07.00 – 08.00 Frilek base 1 / frokost

                       Etter skoletid – Henter og registrer

                                                 13.30 Måltid

                                                 14.00 Frilek / planlagte aktiviteter

                                                 15.00 Basene slås sammen

                                                 16.30 Stenger

Kan åpne kl 07.00 ved behov.

Behov meldes SFO/skolen minst en uke før.