B-klassen

Kontaktlærer Vegard.Valle
Telefon 78 94 26 63/64
E-post Vegard.Valle@vadso.kommune.no