Informasjon og nyheter

 

Informasjon til foreldre og foresatte på Vadsø ungdomsskole

Skolen er stengt fra og med fredag 13.mars, til og med torsdag 26.mars.

Elevene vil få tilbud om opplæring via læringsplattformen It`s Learning.

 

Elever som har behov for å hente bøker og annet utstyr gjør dette i dag fredag 13.03 på følgende tidsrom:

8.trinn: kl. 10.30 -11.00

9.trinn: kl.11.00 – 11.30

10.trinn: kl. 11.30-12.00

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktlærere eller administrasjonen på skolen.

 

Vennlig hilsen

 

Sølvi Rushfeldt

Rektor

Vadsø ungdomsskole

789 42650

solvi.rushfeldt@vadso.kommune.no

 

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Lavterskeltilbud

Nettsidene finner du her:  http://elevombudene.no

 

Informasjonshefte om hvordan man logger seg på Visma flyt skole, Visma flyt skole appen, samt bruken av funksjonene som er viktige i løsningen. 

Appen er ny og kan bare brukes til å registrere fravær og sende meldinger i løsningen.

Fullversjonen bruker man til alle de andre funksjonene i løsningen.

Sosialrådgiver og spesialpedagogisk koordinator har følgende oppgaver:

  • Jobber forebyggende med tiltak overfor elevene.
  • Jeg kan være til hjelp dersom du møter utfordringer sosialt eller faglig.
  • Det kan være at du ikke trives, føler deg alene, strever med fag, konflikter på skolen, noe som plager deg.

Hensikten med å ta fag fra videregående opplæring mens man enda er grunnskoleelev, er å forsere utdanningsløpet slik at en kan gå opp til eksamen i videregående skole tidligere enn normert.