Informasjon og nyheter

Skolestart mandag 20.08.2018
8. trinn møter i kantinen 09.00
9. og 10. trinn møter på sine baser 08.30

Sosialrådgiver og spesialpedagogisk koordinator har følgende oppgaver:

  • Jobber forebyggende med tiltak overfor elevene.
  • Jeg kan være til hjelp dersom du møter utfordringer sosialt eller faglig.
  • Det kan være at du ikke trives, føler deg alene, strever med fag, konflikter på skolen, noe som plager deg.

Hensikten med å ta fag fra videregående opplæring mens man enda er grunnskoleelev, er å forsere utdanningsløpet slik at en kan gå opp til eksamen i videregående skole tidligere enn normert.