Informasjon og nyheter

Skolestart torsdag 20.08.2020
8. trinn møter i kantinen 09.00
9. og 10. trinn møter på sine baser 08.30

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Lavterskeltilbud

Nettsidene finner du her:  http://elevombudene.no

 

Informasjonshefte om hvordan man logger seg på Visma flyt skole, Visma flyt skole appen, samt bruken av funksjonene som er viktige i løsningen. 

Appen er ny og kan bare brukes til å registrere fravær og sende meldinger i løsningen.

Fullversjonen bruker man til alle de andre funksjonene i løsningen.

Sosialrådgiver og spesialpedagogisk koordinator har følgende oppgaver:

  • Jobber forebyggende med tiltak overfor elevene.
  • Jeg kan være til hjelp dersom du møter utfordringer sosialt eller faglig.
  • Det kan være at du ikke trives, føler deg alene, strever med fag, konflikter på skolen, noe som plager deg.

Hensikten med å ta fag fra videregående opplæring mens man enda er grunnskoleelev, er å forsere utdanningsløpet slik at en kan gå opp til eksamen i videregående skole tidligere enn normert.