Informasjon og nyheter

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Lavterskeltilbud

Nettsidene finner du her:  http://elevombudene.no

 

Skolestart mandag 19.08.2019
8. trinn møter i kantinen 09.00
9. og 10. trinn møter på sine baser 08.30

Informasjonshefte om hvordan man logger seg på Visma flyt skole, Visma flyt skole appen, samt bruken av funksjonene som er viktige i løsningen. 

Appen er ny og kan bare brukes til å registrere fravær og sende meldinger i løsningen.

Fullversjonen bruker man til alle de andre funksjonene i løsningen.

Sosialrådgiver og spesialpedagogisk koordinator har følgende oppgaver:

  • Jobber forebyggende med tiltak overfor elevene.
  • Jeg kan være til hjelp dersom du møter utfordringer sosialt eller faglig.
  • Det kan være at du ikke trives, føler deg alene, strever med fag, konflikter på skolen, noe som plager deg.