Nytt nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

Skal sikre et trygt og godt læringsmiljø

Lavterskeltilbud

Nettsidene finner du her:  http://elevombudene.no