Sosialrådgiver/Spesialpedagogisk koordinator Vadsø ungdomsskole

Sosialrådgiver og spesialpedagogisk koordinator har følgende oppgaver:

  • Jobber forebyggende med tiltak overfor elevene.
  • Jeg kan være til hjelp dersom du møter utfordringer sosialt eller faglig.
  • Det kan være at du ikke trives, føler deg alene, strever med fag, konflikter på skolen, noe som plager deg.

Kanskje du har behov for en samtalepartner? Strever du faglig kan jeg hjelpe deg med å finne ut hvordan vi best mulig kan legge til rette undervisning for deg.

Vi på skolen har nulltoleranse for mobbing. Alle elever skal oppleve trivsel, trygghet og tilhørighet på vår skole.

Har du utfordringer, problemer som påvirker deg og din skolehverdag?

Ta kontakt med meg, kontaktlærer eller en annen lærer/assistent. Vi på skolen skal legge til rette for at du har det bra på vår skole.

Du kan avtale tid til en samtale med meg, eller du kan stikke innom mitt kontor. Dersom jeg er opptatt og du har behov for å snakke med noen raskt så kan du ta kontakt med rektor eller fagleder.

Kontoret mitt ligger i korridoren ved personalrommet.

Kontortider:

 

Gretha Norbye:

Telefon: 78 94 26 62

E-post: gretha.norbye@vadso.kommune.no