Om Vadsø ungdomsskole

Pr. i dag er det 175 elever ved skolen fordelt på tre paralleller. Klassestørrelsene ligger på 20-25 elever. Antall ansatte på skolen er 33, inkludert administrasjon, lærere og fagarbeidere.

Vadsø ungdomsskole sto ferdig i 2009. Det var med stor forventing vi flyttet hit rett over jul dette året.

Ny skole og nye muligheter. Etterhvert har vi blitt en del av et "skolelandskap" bestående av barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Vadsø ungdomsskole ligger nært til Varangerhallen, bassenget, tur og skiløyper. Skolen ligger i gangavstand til sentrum.

Skolen er en murbygning som har tre utstikkere - en til hvert trinn. Hjertet i skolen er kantinen, som hver dag samler elevene i storefri. Den store trappa i kantinen er velegnet som tribune ved konsertbesøk, eller ved kurs/aktiviteter.

Vadsø ungdomsskole

Fosseveien 17
9803 VADSØ

Telefon:  78 94 26 50
Telefaks: 78 94 26 59

E-post til skolen

Rektor:
Sølvi Rushfeldt - 78942651 -  e-post

Fagleder:
Marion Midthaug - 78942656 - e-post