Skolerute for skoleåret 2018/2019

  Skole/SFO Barnehage
August 16. august - planleggingsdag
  17. august - planlegginsdag
  20. august - skolestart  
Oktober 1. oktober - 5. oktober - høstferie 1. oktober - planleggingsdag
     
November 5. november - planleggingsdag  
Desember 21. desember - siste dag før juleferie  
Januar   2. januar - planleggingsdag
  3. januar - første skoledag etter juleferie  
Februar 1. februar - Planleggingsdag Læringsmiljøprosjekt  
  20. februar . 22. februar . vinterferie  
April 12. april - siste skoledag før påske  
  23. april - første skoledag etter påske  
Mai 1. mai - Offentlig fridag (onsdag)
  17. mai . Grunnlovsdag (fredag)
  30. mai - Kirsti Himmelfartsdag
  31. mai - Skolefri (fredag) 31. mai - planleggingsdag (fredag)
Juni 10. juni - 2. pinsedag
  20. juni - siste skoledag før sommerferie  
Div Skolen har i tillegg to planleggingsdager
på elevfrie dager i løpet av skoleåret.
 

 

Skoledager første halvår: 83 dager
Skoldeager andre halvår: 107 dager

Skoleruta kan endres på kommunalt nivå, under forutsetning av at SU/FAU på skolene godkjenner endringene.