Aktivitetsplan 2019-20

Måned Uke Dato Aktivitet
Aug. 33 15.-16.aug Planleggingsdager
  34 19.aug. Skolestart
    21.08.2019 1/2 plandag 15:00-18:30
      Læringstøttende og karakterstøttende prøver åpner 20.aug.
       
      Tur til Øya 1.-4.kl
      Tur til Øya 5.-7.kl
      Hyttetur 1.-3.kl. 2.-3.kl overnatter (1.kl kommer opp torsd. og fred.)
    22.08.2019 6.-7.kl foreldremøte
    21/8-23/8 Nattfjelldalen
  35   Leirskole 7.kl, 
    27.08.2019 Foreldremøte UTR kl 18:00
    28.08.2019 Foreldremøte 5.kl
      Fiske i elva 5. og 6.kl
    30.08.2019 1.kl, 2.kl og 6.kl på tur fra kl.08.30-12.30
    29-30/8 Jakobselvfjorden 8-10 kl
Sept.   09.09.2019 Scenekunst DKS 8-10
    03.09.2019 Foreldremøte 3.-4.kl
    04.09.2019 Foreldremøte 1.-2.kl
  36 19.09.2019 Trivselslederkurs elever 
    04.09.2019 1/2 plandag 15:00-18:30
    03.09.2019 IOP-er ferdige til spes.ped.gruppe
       
    09.09.2019 Valgdebatt 8-10
  37 10.09.2019 VARP - Kompetansemåldag / Øyadagen
       
       
    02.-27.sept NP 5, 8.-9. kl (Felles gjennomføringsuker fra høst 2019)
  36-39 11-12.sept Veiledning Læringsmiljøprosj.
      IOP-er sendes PPT
    16-18. /9 NP 8-9 kl
    20.09.2019 SPEKTER UTR (kartlegging læringsmiljø/mobbing)
  38 16.09.2019 1.-7.kl turdag. Natursti fra kl.08.30-13.00
       
       
      FAU - Klassekontaktmøte
      SU /SMU-møte
       
      Klasseforeldremøter / halvårsplaner ( Siste frist)
    23.- 27. sept Fenologisamling 8-10 kl, Kandalaksha/Pasviktur UTR
  39    
      Melde inn elever med fortrinnsrett (frist 01.10.)
    26.09.2019 1.-7.kl TL-leker og grilling i grillstua fra kl.10.15-13.00
    30/9-4/10 Høstferie 
  40   TEMA 1: "Demokrati"
Okt.   23.10.2019 Månedssamling,  "Demokrati"
    7-8./10 Valgfag u-trinn
      Elev/foreldresamtaler (frist 18.okt)
  42   Fotballturnering
       
  43   Internasjonal uke/OD-tema U-trinn
  43 22-23. okt Udir.samling Læringsmiljøprosjekt 
    24. okt. FN-dagen 
       
    28-29 Elevundersøkelsen (5.-10.kl) 8-10
Nov. 44 31.10.2019 Operasjon dagsverk UTR - Utdanning for en bedre fremtid i DR Kongo
       
  45 6-7./11 Valgfag 8-10
  46    
  48-50   Utviklingssamtale for ansatte
      Engelsk heldagsprøve ungdomsskolen (4t)
  48,49,50,51   TEMA 2: "Vi underholder"
  48 28-29./11 Norsk heldagsprøve ungdomsskolen (4t)
Des. 49 2-3/12-2019 Valgfag 8-10
    04.12.2019 SU-møte kl 08:30-10:00
    05.12.2019 Skolegudstjeneste 1-10. klasse. Klokken 12:00
    06.des Finlands selvstendighetsdag 
    06.des Julebord
  50    
      Matematikk heldagsprøve ungdomsskolen (6t)
    12.12.2019 Juleverksted 
  51    
    18.12.2019 Juleunderholdning - Kveldsarrangement ute
    19.12.2019 Siste skoledag før jul
    20/12-2/1 Juleferie
       
Jan 1   Vigo åpnet
    03.01.2020 Fagdag fagfornyelsen
    06.01.2020 Skolestart etter juleferie
    17.01.2020 Evaluering/eventuell justering IOP innleveres spes.ped gruppe.
    09.01.2020 Orden/Atferd 8-10
  2 6.-15.jan Karaktersamtaler ungdomstrinnet
    13/1-24/1 Medarbeidersamtaler
  3 17.01.2020 Karakteroppgjør (frist 15.jan.)
    20.01.2020  solmarkering
    20.01.2020 VARP-dag tema Praktisk og elevaktivitet.
       
    22-23.januar Veiledning, læringsmiljøprosjektet
  4   SPEKTER (kartlegging læringsmiljø/mobbing)  ????
    31.01.2020 Frist halvårsplaner på Its-learning
Feb. 3,4,5,6,7   TEMA 3: "Nysgjerrigper- Vi forsker sammen"
       
  5 31.01.2020 Søknader spes.ped. (internt) Frist søkere vgs med fortrinn
       
  6 06.02.2020 Samefolkets dag (Månedssamling)
    07.02.2020 Elevfri/planleggingsdag - Læringsmiljø
    12.02.2020 SU-møte kl 08:30-10:00
  7 13.02.2020 VARP-dag
    15.02.2020 Søknader spes.ped. til PPT 
       
       
  8 19.-21.feb Vinterferie
Mars 10,11,12,13   TEMA ?????
  9 01.03.2020 Frist søkere ordinær, vgs 
  11 9-20. mars Elevsamtaler/foreldresamtaler
  12 16.03.2020 Markerer Kvendagen 
       
    18-19. mars Udirsamling læringsmiljøprosjekt
       
    23-27. mars Vinteraktivitetsuke/Tentamen 10.kl/VARP-dag
    Mandag 23/3 1.-4.kl akedag i Fossen. 5.-7.kl bruke grillhytta, førstehjelp og uteaktiviteter
    Tirsdag 24/3 1.-4-kl hyttetur til Åse T. 5.-7. kl isfisketur på ski i Jakobselv
    Onsdag 25/3 1.-4.kl skulpturdag på Fossen. 5.-7.kl akedag i Fossen
    Torsdag 26/3 Felles skitur. Base på Rødekorshytta??
    Fredag 27/3 "Mesternes mester" for 1.-7.kl. Vil u.trinn være med? 
  14 Torsdag 02/4 Påskeverksted 
  15 6.-13.apr Påskeferie
Apr 14-18 21.04.2020 SU /SMU-møte
       
       
    9/3-3/4 Kartleggingsprøver 1.-4.kl (lesing, regning, eng, digitale ferdigheter)
       
  16 15.04.2020 Årsrapport til spesped.gruppe
    22-23. april Veiledning og avslutning læringsmiljøprosj.
  17 23.04.2020 VARP-dag (sees i sammenheng med verdens bokdag?)
       
      Arbeidsuke 9.kl/Elevbedrift
  18 30.04.2020 Årsrapporter til PPT (frist innsending 01.mai)
Mai 17-22 01.05.2014 Offentlig høytidsdag
  18    
  19 11.-15.mai Foreldremøter
    12.05.2020 TINE-stafett
    13.05.2020 VARP-dag
    15.05.2020 Kl 09.00 Kunngjøring av trekk skriftlig eksamen 10.kl
  20 17.05.2020 Grunnlovsdagen
    20.-24.mai No. tent 8-9. kl. 
    21.05.2020 Kristi Himmelfartsdag
    22.05.2020 Planleggingsdag
    25-29. mai Karaktersamtaler 10. kl
  21 27.-31.mai Eng. tent. 8-9 kl
  22 28.-29.mai Forhåndssensur eksamen
       
       
       
Juni 22-26    
    01.06.2020 2.pinsedag
  23 03.-07.jun Matte tent 8-9 kl
    03.06.2018 SU/SMU møte
    05.06.2020 Standpunktkarakterer 10. klasse (Frist lærere 29.mai)
       
    02.06.2020 Orden/Atferd 10.kl
    2-12. juni Karaktersamtaler 8-9 kl
  24 09.06.2020 VARP-dag
    09.06.2020 Orden/Atferd 8-9. kl
    13.06.2019 Karaktersetting USK- Skriftlig vurdering BSK
    13.06.2019 Foreløpig IOP
       
  25 17.-19.juni Fellessensur eksamen 
       
    17.06.2019 Sommeravslutning
    18.06.2019 Siste skoledag før ferien
    19.06.2018 Kveldsavslutning for 10. kl