Reiseberetning fra 10.klasses finskelever ved Vestre Jakobselv skole.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Mandag til onsdag i uke 20 gjennomførte elevene på 5.-7.trinn ved skolen SykkelSMART, et program i regi av Ungt entreprenørskap Finnmark. Oppdraget elevene skulle løse var å bedre egen skolevei med fokus på sykkel og trafikksikkerhet på sykkel.

Vi takker for alle bidrag på foreldremøtet den 19. mars. 

Når voksne snakker sammen skapes vennskap.

Husk å snakke sammen og med skolen dersom dere har noe å fortelle.

Lysarkene fra møtet (PDF, 963 kB)