Reiseberetning fra 10.klasses finskelever ved Vestre Jakobselv skole.

Mandag til onsdag i uke 20 gjennomførte elevene på 5.-7.trinn ved skolen SykkelSMART, et program i regi av Ungt entreprenørskap Finnmark. Oppdraget elevene skulle løse var å bedre egen skolevei med fokus på sykkel og trafikksikkerhet på sykkel.

Vi takker for alle bidrag på foreldremøtet den 19. mars. 

Når voksne snakker sammen skapes vennskap.

Husk å snakke sammen og med skolen dersom dere har noe å fortelle.

Lysarkene fra møtet (PDF, 963 kB)