Sykkelsmart på skolen

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Mandag til onsdag i uke 20 gjennomførte elevene på 5.-7.trinn ved skolen SykkelSMART, et program i regi av Ungt entreprenørskap Finnmark. Oppdraget elevene skulle løse var å bedre egen skolevei med fokus på sykkel og trafikksikkerhet på sykkel.

Måten dette ble gjort på var at elevene jobbet med hverdagsutfordringer knyttet til egen skolevei og med ideer og løsninger på disse. Resultatet ble høytidelig presentert i gymsalen. Til presentasjon var elever fra hele skolen invitert, foreldre til elever på mellomtrinnet, lærer, politiet og Ungt Entreprenørskap Finnmark som prosjektansvarlig. Etter presentasjonen delte elevene ut sine hefter med forslag til løsninger og elevene fikk ros for gode løsninger og for de fine presentasjonen, både fra ordfører, politi, Ungt Entreprenørskap Finnmark og fra skolen.