Skolerute

Skole- barnehagerute for 2022/2023

 

Høst 2022

Måned

Merknader

Skoledager

Barnehage

August 

Skolestart mandag 22. august            

8

Planleggingsdager 18. og 19. august 

September 

 

22

 

Oktober 

Høstferie 3.-7. oktober

16

 

November 

Planleggingsdag mandag 14 november

(Elevfri)

21

Planleggingsdag 14. november

Desember 

Siste skoledag før jul onsdag 21. desember

15

 

Antall dager høst 2021

 

82

 

 

Vår 2023

Måned

Merknader

Skoledager

Barnehage

Januar 

Første skoledag etter jul tirsdag 3. januar

21

Planleggingsdag 2. januar

Februar 

 

20

 

Mars 

Vinterferie 6.-10. mars

18

 

April 

Påskeferie mandag 3. t.o.m. mandag 10. april

Første skoledag etter påske tirsdag 11. april

14

 

Mai 

Offentlig høytidsdag mandag 1. mai

Grunnlovsdag 17. mai

Kristi himmelfartsdag 18. mai

Elevfri 19 mai

2. pinsedag 29.mai

18

Planleggingsdag 19. mai

Juni 

Siste skoledag fredag 23.juni

17

 

Antall dager vår 2023

 

108

 

Antall dager hele skoleåret 

 

190