Skolerute

Skole- barnehagerute for 2021/2022

Høst 2021

Måned

Merknader

Skoledager

Barnehage

August 

Skolestart mandag 23. august                                                  

7

Planlegging 19. og 20. august

September 

 

22

 

Oktober 

Høstferie 4.-8. oktober

16

 

November 

Felles planleggingsdag 15. november RSK-Øst

(Elevfri)

21

Felles planleggingsdag 15. november RSK-Øst

 

Desember 

Siste skoledag før jul onsdag 22. desember

16

 

Antall dager høst 2021

 

82

 

 

Vår 2022

Måned

Merknader

Skoledager

Barnehage

Januar 

Første skoledag tirsdag 4. januar

20

Planlegging mandag 3.januar

Februar 

 

20

 

Mars 

Vinterferie 7.-11. mars

18

 

April 

Påskeferie mandag 11. t.o.m. mandag 18. april

Første skoledag etter påske tirsdag 19. april

15

 

Mai 

Fridag mandag 16. mai

Grunnlovsdag 17. mai

Kristi himmelfartsdag 26. mai

19

Planlegging 16. mai

Juni 

2. pinsedag 6. juni.

Siste skoledag torsdag 23.juni

16

 

Antall dager vår 2022

 

108

 

Antall dager hele skoleåret 

 

190